eden2

Za vzor zamýšleným prvorepublikovým eubiotickým osadám sloužila německá vegetariánská osada Eden. O její pohnuté historii (leží totiž na území bývalé NDR) i o její současnosti si můžete přečíst (v němčině) na jejích internetových stránkách.
Jak ale na osadu Eden pohlíželi prvorepublikoví propagátoři eubiotiky?
Můžeme si o ní přečíst krátké pojednání v knize “Dětská farma”, od Eduarda Štorcha, z r. 1929:

Že takovéto eubiotické kolonie nejsou planým snem, dokazuje třicetiletá úspěšná eksistence zdravotně-reformní osady Edenu, nedaleko Berlína. Osada Eden byla založena na zásadě reformy života ve smyslu přiblížení k přírodě a zjednodušení způsobu života. Obyvatelé Edenu si život značně oprostili a přiblížili se životu zemědělskému. Odložili zejména zbytečnosti módy a podobných nesmyslných výplodů pakultury. V létě se chodí na boso, muži jen v kalhotách; děti téměř nebo zcela nahé užívají vzduchových a slunečních lázní. Také výživa jest zjednodušena a blíží se přirozené výživě laktovegetabilní (mléčné a rostlinné). Živočišných potravin se tu požívá velmi málo, hlavně je to jen mléko, konsumované z největší části dětmi, a něco vajec. Maso je výjimečným jídlem. Hlavní potraviny jsou chléb (pečený z celého zrna) a brambory vlastního pěstění. Spotřebuje se mnoho různé zeleniny a ovoce. Lihové nápoje odpadají vůbec.

Zdravotní stav v Edenu je neobyčejně příznivý. Za čtvrt století nezemřelo tu ani jediné ze 350 školních dětí. Ze 165 dětí, které se dotud v Edenu narodily, zemřelo v prvém roce života jenom – šest, což jest zcela výjimečně nízká úmrtnost 3,6%! V Edenu nevznikl ani jeden případ tuberkulosy; za celou dobu našlo se tu jen 10 tuberkulosních a ti byli všichni již dříve nemocni.

Osadou Eden a zejména jejím dlouhým trváním je podán důkaz reálnosti podobných snah v soustavné péči eubiotické.

Další dobovou informaci o osadě Eden můžeme najít v článku
“VIII. mezinárodní kongres vegetariánský v Berlíně – Edenu od 9. do 15. července 1932”, který vyšel v časopise “Spiritistická Revue”, v r. 1932, číslo 10-12, autoři: K.Štěrba, E.Kroczek. (Převzato z http://www.veg.cz)

Eden jest vegetariánská osada vzdálená od Berlína 3/4 hod. jízdy vlakem (asi 50 km). Čítá 230 čísel a 900 obyvatel. Byl založen za vedením jistého pana Wilhwelma v r. 1893. Půda jeho jest písčitá, málo úrodná a pro zahradnictví velice nevhodná. Následkem toho, že tehdejší cena za zakoupený pozemek v rozloze 225 a 1/4 ha byla pouze 36.000 RM, tedy dosti nízká, odhodlali se někteří odvážlivci k jeho koupi, začali půdu obráběti a stavěli dřevěné budky jako obydlí. Na hotovosti měli pouze 18.000 RM a nikdo se nenašel, kdo by jim něco zapůjčil na jejich neúrodnou půdu. Tak se lopotili v potu tváře až vystihli, jakým plodům se v této půdě nejlépe daří a tak jejich námaha byla alespoň z části korunována úspěchem. V jejich zahradách vidíme ponejvíce jahody, rybíz, angrešt, hrách, z ovocných stromů daří se tam třešním a jistému druhu jabloně, které u nás neznáme.

Dluh byl pozvolna splácen a osadníků stále přibývalo. Konečně vystavěli si továrnu na zpracování a konservování ovoce, vybudovali si z vlastních prostředků vodovod, mají vlastní konsum a spolkový dům. V továrně zpracovává se ovoce na marmeládu a šťávy tak, aby nepozbylo konservováním svých výživných látek. Toto konservováním děje se tím způsobem, že rozmělněné plody a vylisovaná šťáva zahřívají se ve vzduchotěsných kotlích až na 70 stupňů C, pak se jimi plní nádoby, které se opět neprodyšně uzavírají, uskladňují a prodávají. Vyrábí se tam také z rostlin jídlo, kterému říkají vegetariánský salám. Mají rovněž své vegetariánské máslo, které je dobré, ale dá se těžko zasílati, jelikož snadno přichází do tekutého stavu.

Ve spolkovém domě mají také svůj hostinec, ve kterém se samozřejmě podávají jen bezalkoholické nápoje a vegetariánská jídla. Sál s jevištěm pojme asi 400 osob. Pořádají se v něm různé slavnosti, divadla a přednášky. Po žních, tj. po sklízni úrody jdou občané osadou s hudbou a pak koná se slavnostní hostina.

V obci nesmějí býti zřizovány obchody, které prodávají maso a masné výrobky, dále alkoholické nápoje a tabák. Osadníci nechovají také žádných domácích zvířat mimo psa a kočku. Hnojí pouze kompostem promíseným jen vlastními odpadky. Obec spravuje družstvo. Pozemky nesmějí být prodávány jednotlivcům a jsou vlastnictvím družstva. Podílníkům se jejich vklady neúrokují. Jak jsme zjistili, jest většina obyvatelů v Edenu bezvyznání; mají správný názor na život, který se podobá v některých svých částech životu v našem hnutí. Rozloha dnešního Edenu jest asi 1400 jiter.