Pokračuji v cyklu článků, k nimž mě inspirovala kniha “The Great Cosmic Mother: Rediscovering the Religion of the Earth” autorek Monica Sjöö a Barbara Mor. Minulé povídání jsem zakončil větami o tom, že největší rozdíl mezi matriarchátem a patriarchátem tkví v převládajícím způsobu uvažování a stavu vědomí používaného při uvažování a rozhodování. A tomuto tématu bude věnováno několik samostatných textů.

Tenhle první bude o nejnovějších vědeckých poznatcích týkajících se rozdílů mezi mužským a ženským mozkem. Ano pánové, ač jste někteří přesvědčeni o opaku, ženy mají mozek a až dočtete tento text, je možné, že už vám ten váš “vyspělý mužský mozek” nebude připadat tak “superiorní” jak jste si původně mysleli… 🙂

V posledních letech nám skenovací metoda magnetické rezonance umožnila učinit naprosto převratné objevy týkající se fungování mozku. Dokud MRI (magnetic resonance imaging) neexistovalo, museli vědci pracovat buď s elektroencefalografem a nebo se snažit umisťovat do mozku různé měřící sondy. Je celkem jasné, že tyto metody neumožňovaly zjistit mnoho podrobností o vlastním fungování mozku. Ale magnetická rezonance to vše změnila. A ejhle co se zjistilo ohledně rozdílů mezi mužským a ženským mozkem…

První zjištění – muži obvykle používají až 7x větší objem šedé hmoty mozkové než ženy, ale ženy na druhou stranu používají až 10x více bílé mozkové hmoty než muži. Buňky šedé hmoty mozkové slouží pro zpracování informací a provedení akce kdežto bílá mozková hmota propojuje jednotlivá mozková centra.

Čili toto zjištění vysvětluje, proč muži obvykle trpí “tunelovým viděním”, tj.jsou schopni řešit obvykle jen jeden problém, ne více najednou, zohledňují jen určité aspekty daného problému, když se zaberou do nějaké aktivity, tak – jak se říká – nevidí a neslyší a velmi často nejsou schopni postihnout širší souvislosti.

Naopak ženy, díky tomu, že mnohem více aktivují propojení mezi mozkovými centry, jsou schopny mnohem snáze přepínat mezi řešením více problémů či je rovnou řešit současně a jsou schopny vidět i složité souvislosti mezi těmito problémy.

Druhé zjištění – velké rozdíly jsou také ve struktuře mozku. Ženy obecně mají větší hippocampus, tj.centrum paměti. A mají také mnohem více mozkových propojení mezi hippocampem a ostatními částmi mozku. Jsou proto schopny absorbovat a zpracovat mnohem větší množství smyslových a emočních vjemů než muži. Čili to potvrzuje starou známou pravdu o tom, že ženy si všímají mnohem více detailů a celkového dění kolem sebe než muži.

Liší se také hemisféry u mužů a žen. Ženy prý mají až čtyřikrát více propojení mezi oběma hemisférami než muži, proto mohou obě hemisféry používat současně. Ženy také mají centra verbální komunikace obvykle v obou hemisférách, kdežto muži převážně pouze v levé hemisféře. Čili to vysvětluje proč ženy používají mnohem větší slovní zásobu, když hovoří o osobách, místech, příbězích, prožitcích a proč jsou schopny hovořit mnohem více a déle. Muži nejen že mají fyzicky méně verbálních center, ale mají je i méně propojená s centry paměti a pocitů.

Rozdíly se dají shrnout i takto:

– Mozek mužů je obvykle vysoce specializovaný, muži se převážně soustředí na analýzu poměrně úzce ohraničeného problému, který pak řeší akcí. A k tomu používají jen omezené množství mozkových center.

– Mozek žen je zaměřen mnohem šířeji, ženy používají mnohem více mozkových center najednou a jsou schopny současně řešit velmi rozmanité problémy.

– Mužům nejvíce ze všeho vadí, pokud musí “přeskakovat” mezi problémy, protože je pro ně přirozené hluboce se soustředit na jediný problém. A během řešení tohoto problému dokáží dlouhé hodiny mlčet s minimem pohybu.

– Ženy naopak bytostně potřebují rozdělit pozornost mezi několik značně rozdílných problémů a potřebují více komunikace a více pohybu.

– Muži obvykle informace chápou velice izolovaně jednu od druhé, kdežto ženy je potřebují propojovat do širokých souvislostí.

– Z pohledu žen jsou muži příliš logičtí (používají hlavně levou hemisféru), málo výřeční (mají méně verbálních center) a jsou příliš izolovaní od emocí (mají mnohem méně propojení mezi hemisférami i mezi mozkovými centry v obou hemisférách). A preferují omezená a lokální řešení.

– Z pohledu mužů jsou ženy příliš emocionální (mají mnohem více propojení mezi oběma hemisférami, proto mohou používat obě současně, tedy zapojují pravou-citovou hemisféru mnohem více), hledají příliš mnoho souvislostí (mají mnohem více propojení mezi hemisférami i mozkovými centry a mají mnohem větší mozková centra paměti). Preferují globální řešení zahrnující široké souvislosti.

Doplnil bych ještě na dokreslení osobní zkušenost, že “ryzí” muži mají obvykle tendenci věřit, že jedno určité řešení či jeden určitý program či jedna určitá myšlenka jsou “všespásné” a vyřeší naprosto veškeré problémy a to na věčné časy a nikdy jinak… 🙂

V této souvislosti se vžilo označení “buzz-words” doslova “bzučivá slova” – jsou to takové v určitém čase velice módní názvy těchto řešení, které jsou později zavrhovány a pak rychle zapomenuty. A přichází nová “buzz-words” a jejich nositelé se staví do rolí “mesiášů”, kteří všem konečně ukáží “jak na to”, aby se posléze ukázalo, že ani toto jedno zázračné řešení nestačí pro všechny problémy a tak se hbitě objeví další “mesiášové” s dalším všespásným a ještě více “bzučivým” řešením. A tak stále dokola… 🙂

Takže když bych si představil ideální stav společnosti, pak mi automaticky “naskakuje”, že s ohledem na výše uvedené by měly společnost jednoznačně řídit ženy a nebo ženským způsobem uvažující muži – protože jsou schopni vidět široké globální souvislosti problémů.

A jednotlivé omezené problémy v rámci těchto globálních řešení by měly být řešeny “ryzími” muži, protože ti jsou schopni řešit je do hloubky. Ale integraci těchto řešení do globálního celku by nakonec stejně měly dělat opět ženy.

Hmmm, nějak tam tu v dnešní době tak často vyzdvihovanou mužskou superioritu nevidím a nevídím…

Ostatně již ve druhém díle tohoto cyklu jsem poněkud razantně uvedl, že podle mé zkušenosti nejsou “ryzí” muži schopni dlouhodobě vytvářet ani firmu, natož civilizaci. A popsal jsem svou zkušenost, že úspěšnou firmu byli schopni dlouhodobě vytvářet a vést pouze muži, kteří se většinou nechovali “čistě maskulinně” naopak měli dosti zvýrazněné ženské složky osobnosti. Tento text mou zkušenost zcela potvrzuje…