Tento článek rovněž souvisí s tématem Velká Kosmická matka a matriarchát vs. patriarchát – uvidíte sami dále v textu. Dopředu upozorňuji, že se v něm řeší dosti náročné téma – týká se totiž každého z nás – každý máme v sobě nějaká hluboká přesvědčení a blokády. Proto prosím laskavé čtenářky a čtenáře, aby si zachovali maximálně otevřenou mysl při čtení následujících odstavců…

V Německu je možno v obchodech se zdravou výživou nebo v léčebných a spirituálních centrech zdarma získat časopis KGS (Körper Geist Seele – tělo, duch, duše). Tento časopis vychází měsíčně a je zaměřen na léčitelství, homeopatii, astrologii a podobná témata.

Mimo jiné je v něm možno najít články o homeopatii, jejichž autorem je Andreas Krüger, diplomovaný léčitel (německy Heilpraktiker) a docent homeopatie působící v Berlíně na škole Samuela Hahnemanna. Každý jeho článek je věnován vždy nějakému zajímavému homeopatickému léku.

V KGS číslo 5 / 2019 vyšel text s titulem – “Kalium Bromatum – die Erlösung von der Rache Gottes”. Autor začíná povídání úvahou nad tím, proč my lidé nedokážeme v životě využít a projevit všechny schopnosti a možnosti, které si s sebou do života přineseme. Při své léčitelské praxi zjistil, že mnoho lidí potlačuje až 90% své životní energie. Což se pak projevuje různými nemocemi, nejčastěji depresemi.

Dále říká, že v poslední době se mu podařilo pokročit trochu více v pochopení tohoto problému a našel různé homeopatické léky, které jeho pacientům umožnily osvobodit se z těchto omezujících myšlenkových konstrukcí.

Uvádí, že na tento problém narazil už na začátku své léčitelské praxe. Tehdy měl několik homosexuálních pacientů – mužů, kteří umírali na AIDS a tehdejší medicína ani homeopatie jim neuměly pomoci. Tehdy se také poprvé setkal s tím, že tito lidé říkali, že si “uvědomují”, že je takto “Bůh trestá” za jejich “hříšný život”.

Nejdříve nechápal, kde se v nich toto přesvědčení vzalo. Později se setkal s jedním psychoanalytikem, který mu vysvětlil že toto přesvědčení je v lidech hluboce zakořeněno – nejméně 5000 let nám vládl tuhý patriarchát – homosexuálové byli kamenováni, emancipované ženy užívající si sexu byly upalovány a lidé hlásající svobodu a lásku umírali na kříži. Toto všechno proniklo hluboko do každého z nás – většina z nás má v sobě velmi hluboko uložena “přikázání” vnucující nám co prý je Bohu milé a co ne – za co nás údajně Bůh miluje a za co nás trestá a že to tak musí být….

Autor uvádí, že později se setkal s mnoha dalšími pacienty, kteří své nemoci chápali jako “Boží trest”. Ale to už se mu podařilo najít různé způsoby – psychoterapeutické, šamanské a také homeopatické – které umožňují tyto podivné představy eliminovat.

Z homeopatických léků se jako nejúčinnější ukázal homeopatický lék Kalium Bromatum. Potence není v textu specifikována, ale na základě vlastních zkušeností se domnívám, že musí být použit ve vysokých potencích – 200 a více – lhostejno v jakém ředění (C,D atd. – u homeopatického léku jde o počet ředění, nikoliv poměr). Pouze vysoká ředění jsou schopná ovlivnit “problémy duše”. V nízkých potencích se tento lék používá na kožní problémy, problémy s pamětí a problémy s vyjadřováním se hlavně u dětí.

Autor popisuje 2 případy, při nichž tento lék pomohl zásadním způsobem – v obou hrál hlavní roli právě pocit “zaslouženého božího trestu za hříchy”, kterým pacienti vnitřně trpěli.

Prvním příkladem byla žena s vývojovou anomálií děložního hrdla – tato anomálie byla lékaři s pomocí tzv. Papanicolaou-Testu diagnostikována jako počáteční stadium rakoviny a byla již objednána na operaci, která měla odstranit část tkáně děložního hrdla. Když se jí Andreas Krüger zeptal na její život, dozvěděl se nejdříve, že žije spokojeně, cítí se šťastná a vůbec nechápe, proč má tyto problémy.

Při biografické anamnése se ukázalo, že její rodina patřila k náboženskému společenství, které mělo velice problematický vztah k sexu. Milostné vztahy před svatbou byly přísně zakázány, sex během manželství směl být provozován pouze za účelem reprodukce a jakékoliv příjemné prožitky a extáze během sexu byly chápány jako “ďábelské” – a to především u žen. Tato žena ale později odešla jak z rodiny tak z tohoto náboženského společenství.

Nicméně její vývojová anomálie děložního hrdla byla varovným signálem – pamatujme vždy, že všichni máme v sobě vtisknuté negativní “programy” vytvořené během tisíciletí patriarchátu. Autor proto nabídl pacientce jednu z forem Gestalt terapie – techniku zvanou “horká židle”. Použijí se při ní 2 židle, na jedné sedí klient a na druhé – obrazně řečeno – sedí jeho problém.

Léčitel si sedl vedle na gauč a pak se zeptal “její dělohy”, proč má tuto vývojovou anomálii. Pacientka nejdříve mluvila za sebe, pak si sedla na druhou židli a “mluvila za dělohu”. A k překvapení sebe i terapeuta řekla – “je to všechno hřích a ten musí být potrestán”. Dalším zkoumáním si terapeut ověřil, že tato žena, ač žije již mnoho let mimo dosah zmíněné náboženské skupiny, má v sobě stále hluboce uloženou ideu, že radovat se ze sexu je “smrtelný hřích” – a to se přesně projevilo v jejím zdravotním stavu.

Andreas Krüger píše, že ženě naordinoval homeopatický lék Kalium Bromatum a později se od pacientky dozvěděl, že měla neuvěřitelný sen – zdálo se jí, že se miluje s Ježíšem. Bylo to prý překrásné a na závěr jí prý Ježíš řekl, že tvrzení, že radost ze sexu je těžký hřích, je naprostý nesmysl.

Léčitel píše, že naordinoval pacientce ještě “Veilchensalbe” kapky sv. Hildegardy – zde musím poznamenat, že se mi nepodařilo najít český ekvivalent názvu – název je složen ze jmen 2 bylin – violka a šalvěj. Tyto “Veilchensalbe” kapky prý výborně léčí rakovinu kůže – což odpovídalo stavu pacientky, i když se v jejím případě jednalo o sliznici uvnitř těla.

Jako další pomocný lék jí naordinoval “Wasserlinsen-Elixier” rovněž od sv. Hildegardy (její přípravky jsou obecně v Německu vysoce ceněny). V tomto případě se jedná o bylinu “okřehek” a elixír slouží k celkové očistě organismu. Po těchto lécích se zdravotní stav pacientky zcela zásadně zlepšil, což potvrdily i medicínské testy.

Druhým případem byl katolický kněz, který měl milostný sexuální vztah s jednou ženou ve své farnosti a následně u něj byla diagnostikována rakovina prostaty. On sám popisoval tento vztah jako velice šťastný a naplňující. Nicméně kineziologické vyšetření ukázalo, že hluboko v nitru je přesvědčen, že právě kvůli církevnímu požadavku celibátu u kněží, je jeho vztah hříšný a proto musí být potrestán.

Také jemu autor naordinoval Kalium Bromatum a ještě jeden silnější “fizioterapeutický lék”, který ale není v textu specifikován. Také s tímto pacientem autor provedl Gestalt terapii a výsledkem celé léčby bylo, že muž nemusel jít na operaci, protože nádor ustoupil. Závěrečné kineziologické vyšetření ukázalo, že všechna stará přesvědčení o “hříšnosti” byla eliminována.

Závěrem autor píše, že tento lék – Kalium Bromatum – a jeho použití nejsou příliš známy a tak se často stává, že při řešení zdravotních problémů pracujeme spíše s povrchnějšími tématy. Měli bychom si ale vždy uvědomovat, že minulých 5000 let vlády patriarchátu a všemožných patriarchálních církví se na nás všech hluboce “podepsalo” a máme tyto negativní “programy” v sobě, i když jsme v tomto osudu třeba hippie nebo feministka. A měli bychom proto pracovat na jejich vyléčení….