Před pár dny (16. listopadu) by dnes již legendární “psychedelický bard” Terence McKenna oslavil 73.narozeniny. Uvažoval jsem nad tím, jak ho připomenout aspoň trochu neotřelým způsobem a pak jsem si uvědomil, že existuje jedno téma, které Terence rozvíjel a které souvisí s Českem a které možná není až tak všeobecně známé.

Téma možná není na první pohled ihned zjevně psychedelické, ale ve své podstatě je a pro Terence bylo silně důležité – tak důležité že i několikrát navštívil Prahu a natáčel tu – viz přiložené video – a další videa najdete snadno na youtube….

Po letech přednášení o psychedelikách se Terence už cítil být poněkud unaven mluvením o stále stejných tématech a začal se věnovat také filozofii a alchymii. Protože tato témata podle něj úzce souvisí s rozšířenými stavy vědomí.

Postupně se Terence dopracoval k tématu alchymie v Čechách. Nám to možná bude znít trochu legračně, protože asi všichni známe legendárního Jana Wericha jako pekaře a císaře ve stejnojmenném filmu a každý asi máme v paměti velkolepou scénu alchymistické laboratoře Rudolfa II – “patláma, patláma” – a tak máme tendenci nebrat toto téma nijak vážně.

Jistěže podvodníci existovali vždy a všude, jenže jak vysvětluje i Terence McKenna – práce skutečných alchymistických mistrů byla mnohem zajímavější a hlubší. A také mnohem nebezpečnější pro tehdejší církevní katolické kruhy. Skuteční alchymisté (některým dnes říkáme pro jejich výsledky spíše “mágové”) totiž nejspíše pracovali i s psychedelickými látkami a se změněnými stavy vědomí.

A České království bylo po staletí místem, kde tito lidé nacházeli bezpečné útočiště. Dobře to máme zdokumentováno již za Karla IV – ten měl ve své knihovně spisy jinde považované za heretické a na jeho dvoře působilo mnoho “kacířů” tehdejší doby. Obdivně se o tom v jednom svém dopise vyjádřil italský básník a politik Petrarca – při své návštěvě u Karlova dvoru se zde setkal s mnoha výjimečnými (a jinde ne právě vítanými) mysliteli.

Ostatně Karel IV byl podle některých náznaků člověk se silnou schopností dostávat se do změněných stavů vědomí – zřejmě to u něj začalo již v dětství, kdy ho údajně jeho otec Jan Lucemburský nechal na hradě Loket na mnoho dní zavřít do sklepa do úplné tmy. Což jak známo dělají mniši na mnoha místech světa a tato praktika – jak naznačují některé výzkumy – zřejmě silně aktivuje šišinku mozkovou a naše endogenní DMT….

Dodnes nevysvětlené také zůstávají možné spojitosti husitského hnutí s českou alchymistickou tradicí – onen rudý kalich, který měli ve znaku, se dá totiž vykládat i jako alchymistický symbol. A řada jejich vítězství nad interventy ukazuje na možnost silného “magického” ovlivnění nepřátel.

Alchymistická tradice v Českém království dosáhla největšího rozvoje za Rudolfa II. Tento panovník pocházel sice z rodu Habsburků, ale byl v zásadě černo-černou ovcí v tomto jinak velice katolickém rodu. Po jeho smrti tak nastala pro České alchymistické království velmi nebezpečná situace.

A tyto souvislosti právě rozebírá a vysvětluje Terence McKenna. Česká šlechta – zřejmě rovněž silně provázaná s alchymií a magií a podporovaná anglickým zasvěcencem Johnem Dee si po několika letech zvolila za krále Fridricha Falckého, což byl jeden z kurfiřtů oprávněný volit císaře svaté říše římské a také vůdce protestantské unie a zřejmě také člověk velmi znalý v alchymii – na zámku v německém Heidelbergu, kde Fridrich sídlil – je dodnes bohatá expozice věnovaná alchymii.

Zdálo se tedy, že další rozvoj alchymie v Českém království je zabezpečen, ale katolická liga a katoličtí Habsburkové se rozhodli tvrdě jednat. A tak se 8.listopadu 1620 uskutečnila neslavná – a zřejmě oboustranně těžce magicky ovlivněná – bitva na Bílé hoře se vším co pak následovalo. Katolická strana zřejmě nasadila ty “nejtěžší kalibry” aby zabránila další existenci alchymie a kacířství v Českém království. A pokračovala v tom tvrdě i v dalších letech po této bitvě.

A ještě se podle Terence k celé věci váže další neuvěřitelná synchronicita – ve francouzské části výpravy proti kacířům byl údajně i mladý René Descartes. Ano, ten Descartes od něhož se počítá existence dnešní materialistické vědy – údajně během tohoto vojenského tažení měl prorocký sen, v němž se mu zjevil anděl a řekl mu, že “příroda může být pokořena měřením, vážením a počítáním”. Jistě zajímavá a pikantní souvislost – vizi materialistické vědy přinesl anděl ve snu… 🙂

V příštím roce oslavíme 400 let od těchto neslavných událostí. Tak třeba přichází ten správný čas vše napravit a znovu obnovit tradici alchymie, filozofie a rozšířených stavů vědomí v Českém království….

https://www.youtube.com/watch?v=Dzj0QrJIYvY