LSA (anglicky: d-lysergic acid amide) je alkaloid z rodiny ergolinů, příbuzný s LSD – je to vlastně “prekursor” LSD, takže je možno relativně jednoduchým způsobem vyrobit LSD z LSA. Ne, neptejte se mě jak na to, já takové “kejkle” opravdu nedělám 🙂 – tento článek je zaměřený na etnobotaniku a nedávné objevy v této oblasti…. 🙂

LSA bylo poprvé izolováno Albertem Hofmanem ze semen Ololiuqui (Turbina corymbosa, syn. Rivea corymbosa). Jeho strukturální podobnost s LSD byla tak velká, že kolegové prý nejdříve nechtěli Hofmanovi jeho výsledky věřit a domnívali se, že musel zaměnit vzorky. Albert Hofmann také provedl první testy účinků izolovaného LSA na sobě.

Jen tak pro zajímavost – i když to možná zboří nějaké romantické představy čtenářů – název Ololiuqui, ač zní jako jméno nějakého Mayského či Aztéckého božstva, prý ve skutečnosti v jazyce Nahuatl znamená prostě “kulatou věc” – protože semínka Ololiuqui jsou více-méně kulatá 🙂

Jak zjistil už Albert Hofmann a jak obvykle píší i další psychonauté, trip “na semínkách” či vyextrahovaném LSA vyvolává spíše “hypnotický – snový stav mysli” a většinou dochází k jednomu nebo i opakovanému zvracení. Tripy prý byly většinou spíše slabé a nevýrazné, a občas až tak nezajímavé, že se výzkumníci divili, jak je možné, že Ololiuqui bylo pro starou Mayskou či Aztéckou kulturu přímo “prominentním psychedelikem”. Mayové ho měli ve velké vážnosti a přikládali mu mnohem větší význam než psychedelickým psilocybinovým houbám, které také znali a používali.

Dokládá to například i fakt, že španělští katoličtí misionáři mnohem více bojovali právě proti Ololiuqui než proti “houbičkám”. Ololiuqui jako první řádně botanicky popsal dnes již legendární Richard Evans Schultes – který pro západní svět “znovuobjevil” řadu amerických psychoaktivních rostlin a stal se tak zakladatelem moderní etnobotaniky.

Shultes také přeložil některé zprávy španělských conquistadorů, které popisují výrazné psychoaktivní účinky Ololiuqui. Španělé uvádí, že již 13 semínek způsobilo velmi silný trip se silnými vizemi. O to více moderní výzkumníky překvapily dosti nevýrazné účinky, které zaznamenali oni a vedlo to až k dohadům, že staré zprávy jednoduše přehánějí. Naše kultura má vůbec tendenci podceňovat až zavrhovat vše minulé, takže to dobře zapadlo do všeobecného přesvědčení o “nadřazenosti” naší moderní doby nad všemi předchozími tisíciletími lidského vývoje…

Přispěl k tomu i fakt, že do nedávna se vůbec nevědělo, jak je možné, že semena Ololiuqui a také Morning Glory a také Hawaiian Baby Woodrose obsahují LSA/LSH. Nedávalo to totiž smysl, protože ergoliny se v přírodě vyskytují jinak pouze v parazitických houbách jako je námel.

A ejhle – právě tohle bylo nedávno objeveno – na rostlinách Ololiuqui či Morning Glory žije symbiotická houba rodu “Clavicipitaceae”, do které patří právě i námel. Podhoubí je možno na listech rostlin spatřit někdy i pouhým okem, na jiných částech rostliny spíše pod mikroskopem. A právě tato houba vytváří LSA/LSH, které se pak hromadí v semenech.

Tento objev tím pádem vysvětluje mnoho rozporuplných zpráv o tripech “na semínkách”. Např. pokud se někdo rozhodne vypěstovat si vlastní Morning Glory či Ololiuqui u sebe doma, může se snadno stát, že symbiotická houba se na rostlinách vůbec nevyvine. Např. kvůli tomu, že semena z obchodů jsou obvykle ošetřena fungicidními přípravky. Nebo se může stát, že místní klimatické podmínky jsou pro symbiotickou houbu velmi nepříznivé a tak dále…

Potvrzuje to i zkušenost, kterou na konferenci v Basileji v roce 2006 (věnované 100.narozeninám Alberta Hofmanna), popsal Peter Webster – chemik, který mimo jiné zkoumal i ergolinové alkaloidy v souvislosti s Eleusinskými mystérii. Uvádí, že měl možnost pracovat přímo v Mexiku s místními rostlinami Ololiuqui a jejich semeny a prostou vodní extrakcí získal nápoj, který mu prý umožnil tak “epický” trip, jaký ještě nikdy nezažil. A to říká člověk, který měl možnost podílet se na mnoha výzkumech psychedelických látek a který, v duchu Alberta Hofmanna, testuje látky především sám na sobě… 🙂

Objev tedy vyvolává mnoho úvah – především že není jedno kde a jak se rostliny vypěstují. Pokud mají mít očekávané účinky, musí vyrůst v prostředí vhodném pro symbiotickou námelovou houbu. Také tento objev otevírá úplně nové možnosti úvah ohledně složení tajemného nápoje kikeon, který při Eleusinských mystériích vyvolával u účastníků obřadů silné vize. Protože pokud může mikroskopická symbiotická houba růst na Ololiuqui či Morning Glory, nedá se vyloučit, že mohla v minulosti růst i na jiných rostlinách. Změny klimatických podmínek ale mohly později způsobit její zánik v dané oblasti. Toto může být pak důvodem, že se dnes velice divíme, proč naši předkové měli nějakou rostlinu v takové vážnosti, když my na ní dnes neshledáváme nic zajímavého….

https://www.researchgate.net/…/322908252_The_Genus_Periglan…