Existuje mnoho látek, které nám umožní vyhnout se na nějakou dobu spánku – např. všem notoricky známý kofein. Ale většina z nich pouze spánek oddálí, takže později musíme všechno dohnat. Takže se to s takovou látkou nesmí přehánět – to je právě případ kofeinu. Navíc mohou takové látky mít jiné nepříjemné účinky – kofein ve větším množství může způsobovat problémy se srdcem a cosi jako “zmatené myšlenky” v hlavě.

V poslední době se také – hlavně mezi IT pracovníky – dostal do obliby modafinil, který podle těch, kteří ho berou, výrazně zlepšuje koncentraci a velmi razantně oddálí potřebu spánku. Na druhou stranu ale někteří přiznávají, že pokud to přeženou, dostanou se večer do jakého “zombie” stavu – tělo je vyřízené, chtělo by si odpočinout, ale mysl jede “na plné obrátky” a nemohou se zastavit, nemohou si odpočinout. A samozřejmě později musí rovněž vše dospat.

Některé sdílené zkušenosti psychonautů ale ukazují, že psychedelika – hlavně psilocybin – mohou při správném a uvážlivém použití spánek na nějakou dobu přímo nahradit. Např. někteří lidé, kteří zkoušejí mikrodávkování “houbiček”, říkají, že pokud si mikrodávku vezmou večer, cítí celkově nižší potřebu spánku a nemusí pak nic dospávat. Ale samozřejmě nefunguje to “na pořád” a při každodenním mikrodávkování – které někteří praktikují – se účinek postupně snižuje. Proto James Fadiman – velký propagátor mikrodávkování – doporučuje 3 denní cyklus, aby byl celkový účinek (nejen účinek na únavu) dlouhodobě udržitelný.

Jiní psychonauté uvádějí, že leckdy tripují přes noc – což považují za nejlepší postup pro “vážnou práci” na sobě, protože v noci jsou všechny vlivy výrazně uklidněné a tripující tak není rušen ani fyzickou aktivitou v okolí a ani aktivitou v “myšlenkovém poli”. A na konci takového nočního tripu se pak často dostanou do jakéhosi stavu “na pomezí” mezi spánkem a bděním, kdy jejich vědomí plynule přechází mezi oběma stavy – takže se pak nacházejí v jakémsi “lucidním vědomí” a navzdory protripované noci necítí druhý den takovou potřebu vše dospávat.

Slyšel jsem také vyprávění jednoho člověka, který údajně na často opakovaných mikrodávkách “houbiček” fungoval několik dní téměř beze spánku, když se rozhodl vydat na velmi dlouhou cestu na dovolenou a chtěl všechno zvládnout co nejrychleji a bez rizika, že se mu ve spaní něco stane. Také on prý necítil později žádnou zvýšenou potřebu deficit dospat, ale po několika dnech takového fungování se účinek mikrodávek citelně snížil.

Vědecké výzkumy ukazují, že psychedelika obecně, ale hlavně psilocybin výrazně aktivují v mozku i ta centra, která jsou jinak aktivní pouze během té fáze spánku, při níž se nám zdají sny. A řada výzkumů věnovaná spánku ukázala, že právě tato v zásadě nejhlubší fáze spánku, při níž prožíváme sny, je právě tím časem, ve kterém si nejvíce odpočineme a zregenerujeme síly. Účinek psychedelik tedy v některých ohledech vlastně napodobuje účinek spánku.

Zde by se asi hodila zdůraznit drobná rada, kterou je možno najít na různých serverech věnovaných psychedelikám – psychonauté a mikrodávkovači by měli zvýšit příjem vitamínu B12, protože zvýšená aktivita mozku, vyvolaná psychedeliky, prý tento pro mozek velmi důležitý vitamín rychleji spotřebovává…

Dá se samozřejmě očekávat, že síla účinku psilocybinu na únavu je individuální – pro různé osoby různá. Nicméně to ukazuje, že abychom plně pochopili (a také docenili) psychedelika, bude potřeba ještě mnoho výzkumů a nejspíš objevíme ještě mnoho zajímavého.

https://medium.com/@t…/can-you-sleep-on-shrooms-b9531f7a821b