Tohle je hodně zajímavá otázka a nutno říci, že zatím o rozdílech působení psychedelik u mužů a u žen skoro nic nevíme. Níže připojený článek uvádí, že studie účinků MDMA provedená v Heffter Research Institute ukázala, že MDMA působí na ženy intenzivněji než na muže.

Důvodů je zřejmě více – ač je to v dnešní silně maskulinně orientované kultuře velice často přehlíženo – ženy jsou přeci jen biologicky hodně jiné než muži. Výše zmíněná studie uvádí, že MDMA výrazněji působí u žen na hladinu serotoninu, než u mužů. Ale to je tak vše, co se zatím ví najisto. Ženy jsou sice velmi často nejdůležitějšími “pracanty” v oblasti psychedelického výzkumu, ale nejčastěji zůstávají v pozadí a výsledky studií obvykle zpracovávají a také publikují muži.

Chtělo by to nějaké studie nebo přímo celé centrum zaměřené specificky na tuto otázku. Je např. velice pravděpodobné, že jiné spektrum hormonů u žen než u mužů a především periodicita změn hladin těchto hormonů u žen zcela určitě ovlivní i působení psychedelik. Ale jakým způsobem, o tom můžeme zatím jen spekulovat.

Je tady ale také další faktor, který nejspíš bude mít vliv – a to jsou rozdíly ve fungování mozku u mužů a u žen. Chápu, že toto téma je širokém povědomí spíše objektem mnoha různých žertů, ale tyto rozdíly opravdu existují a jsou už dnes díky magnetické rezonanci a dalším metodám používaným na monitorování aktivity mozkových center dokonce i vědecky doložené.

Už jsem o tom nedávno psal na svém blogu, tak to tu jen “kopy-pejstnu” 🙂 Ale než se do toho začtete, připomeňme si ještě rychle, jak vlastně obecně působí psychedelika v mozku. Je to důležité v kontextu srovnání mozkové aktivity mužů a žen. Zkoumání výše zmíněnými skenovacími metodami ukázala, že psychedelika, kromě toho, že utlumí aktivitu tzv.”klidové sítě” zodpovědné za naše prožívání ega, především zaktivují mnoho dalších mozkových center, která jsou jinak aktivní jen málo a především vytvoří mnoho nových dočasných propojení mezi těmito centry. A mozek pak funguje mnohem komplexněji než obvykle a člověk je pak schopen nově nahlédnout různé problémy a všimnout si souvislostí, které mu předtím unikaly. A nyní tedy konečně k těm rozdílů v mozkové aktivitě u mužů a u žen.

První zjištění – muži obvykle používají až 7x větší objem šedé hmoty mozkové než ženy, ale ženy na druhou stranu používají až 10x více bílé mozkové hmoty než muži. Buňky šedé hmoty mozkové slouží pro zpracování informací a provedení akce kdežto bílá mozková hmota propojuje jednotlivá mozková centra.

Čili toto zjištění vysvětluje, proč muži obvykle trpí “tunelovým viděním”, tj.jsou schopni řešit obvykle jen jeden problém, ne více najednou, zohledňují jen určité aspekty daného problému, když se zaberou do nějaké aktivity, tak – jak se říká – nevidí a neslyší a velmi často nejsou schopni postihnout širší souvislosti.

Naopak ženy, díky tomu, že mnohem více aktivují propojení mezi mozkovými centry, jsou schopny mnohem snáze přepínat mezi řešením více problémů či je rovnou řešit současně a jsou schopny vidět i složité souvislosti mezi těmito problémy.

Druhé zjištění – velké rozdíly jsou také ve struktuře mozku. Ženy obecně mají větší hippocampus, tj.centrum paměti. A mají také mnohem více mozkových propojení mezi hippocampem a ostatními částmi mozku. Jsou proto schopny absorbovat a zpracovat mnohem větší množství smyslových a emočních vjemů než muži. Čili to potvrzuje starou známou pravdu o tom, že ženy si všímají mnohem více detailů a celkového dění kolem sebe než muži.

Liší se také hemisféry u mužů a žen. Ženy prý mají až čtyřikrát více propojení mezi oběma hemisférami než muži, proto mohou obě hemisféry používat současně. Ženy také mají centra verbální komunikace obvykle v obou hemisférách, kdežto muži převážně pouze v levé hemisféře. Čili to vysvětluje proč ženy používají mnohem větší slovní zásobu, když hovoří o osobách, místech, příbězích, prožitcích a proč jsou schopny hovořit mnohem více a déle. Muži nejen že mají fyzicky méně verbálních center, ale mají je i méně propojená s centry paměti a pocitů.

Rozdíly se dají shrnout i takto:

– Mozek mužů je obvykle vysoce specializovaný, muži se převážně soustředí na analýzu poměrně úzce ohraničeného problému, který pak řeší akcí. A k tomu používají jen omezené množství mozkových center.

– Mozek žen je zaměřen mnohem šířeji, ženy používají mnohem více mozkových center najednou a jsou schopny současně řešit velmi rozmanité problémy.

– Mužům nejvíce ze všeho vadí, pokud musí “přeskakovat” mezi problémy, protože je pro ně přirozené hluboce se soustředit na jediný problém. A během řešení tohoto problému dokáží dlouhé hodiny mlčet s minimem pohybu.

– Ženy naopak bytostně potřebují rozdělit pozornost mezi několik značně rozdílných problémů a potřebují více komunikace a více pohybu.

– Muži obvykle informace chápou velice izolovaně jednu od druhé, kdežto ženy je potřebují propojovat do širokých souvislostí.

– Z pohledu žen jsou muži příliš logičtí (používají hlavně levou hemisféru), málo výřeční (mají méně verbálních center) a jsou příliš izolovaní od emocí (mají mnohem méně propojení mezi hemisférami i mezi mozkovými centry v obou hemisférách). A preferují omezená a lokální řešení.

– Z pohledu mužů jsou ženy příliš emocionální (mají mnohem více propojení mezi oběma hemisférami, proto mohou používat obě současně, tedy zapojují pravou-citovou hemisféru mnohem více), hledají příliš mnoho souvislostí (mají mnohem více propojení mezi hemisférami i mozkovými centry a mají mnohem větší mozková centra paměti). Preferují globální řešení zahrnující široké souvislosti.

Toliko krátce k těm rozdílům a když to dáme do souvislosti s výsledky skenování aktivity mozku po podání psychedelik, tak z toho vznikají zajímavé otázky a podněty. Především se zdá, že běžná aktivita mozku u žen má mnohem blíže k “tripujícímu mozku”, než jak je tomu u mužů. Stejně silná dávka psychedelik tedy možná u ženy způsobí daleko intenzivnější trip než u muže, ale svou roli tu budou hrát i aktuální hladiny hormonů, které mohou trip u ženy výrazněji ovlivnit. Tento daleko intenzivnejsi trip u žen na stejné dávce může až vést k domněnce, že ženy hůře zvládají psychedelika. Aneb jak ukazují některé statistiky – ženy častěji vyhledávají pomoc kvůli problematickým tripům.

Dále to vypadá, že při uvážlivém dávkování by mohl být “psychedelický stav mysli” něčím, v čem se ženy dokážou mnohem lépe vyznat, než muži. Ostatně historie nám dochovala mnoho informací o ženách-čarodějkách používajících různé psychoaktivní byliny. Mohlo by to ukazovat na to, že to byla v minulosti doména především žen – možná právě proto, že se v “hyperprostoru” dokážou nejspíše lépe orientovat než muži protože i za normálního vědomí k němu mají blíž.

Také srovnání mozkové aktivity nejspíše vysvětluje, proč muži obvykle vnímají alkohol pozitivně, kdežto na ženy má psychologicky mnohem více devastující účinek. Alkohol totiž jak se podle výzkumů zdá, celkově “zužuje” přemýšlení, protože v zásadě přerušuje aktivitu mozkových propojení, takže myšlení pod jeho vlivem je ještě úžeji zaměřené než za normálního stavu a člověk pod jeho vlivem tak není schopen domyslet souvislosti svého konání. Ale tohle je natolik blízké normálnímu stavu fungování mozku u mužů, že to zřejmě vysvětluje, proč mužům – alespoň podle jejich tvrzení – dělá alkohol tak dobře. Na druhou stranu pokud alkohol u žen způsobí zúžení jejich přemýšlení, dostanou se pak do stavu, který je jim vlastně bytostně cizí a jejich chování to těžce poznamená.

Toto všechno jsou samozřejmě jen spekulace, ale každopádně můžeme očekávat, že v oblasti výzkumu psychedelik nás čeká ještě mnoho dobrodružství a mnoho zajímavých objevů…

https://psychedelicreview.com/women-and-psychedelics-the-…/…