V USA byla nedávno vykonána zajímavá studie, která ukázala, že muži, kteří používají psychedelika, se daleko méně dopouštějí domácího násilí než ti, kteří zkušenost s psychedeliky nemají. Bylo to dáno do souvislosti s faktem, že psychedelika pomáhají vyléčit různé potlačené stresové prožitky z jejich minulosti a dotyční tím pádem nemají potřebu je ventilovat násilným způsobem.

Naopak jiné studie, především studie WHO (Světové zdravotnické organizace) – jako například tato – https://www.canada.ca/…/who-facts-on-alcohol-violence-intim… – ukázaly zcela jasnou korelaci mezi alkoholem a domácím násílím.

Obvykle se udává, že zhruba 50% případů domácího násilí je způsobeno alkoholem, ale tohle číslo je jednak průměr přes všechna data a jednak postihuje obvykle pouze bezprostřední okamžitou souvislost a navíc obsahuje jen nahlášené případy. Mnoho dalších případů zůstane ututláno a u jiných byl alkohol zřejmě dlouhodobým faktorem vedoucím k násilí.

Jiná zajímavá studie zkoumala časové korelace alkoholu a násilí obecně – https://www.ons.gov.uk/…/chapter5violentcrimeandsexualoffen… – a vyšlo z ní, že ve večerních a nočních hodinách bylo 70% násilí spojeno s alkoholem a specielně mezi 22 hodinou a půlnocí to bylo 83% případů.

Co k tomu dodat – jak opakovaně ve svých textech a vystoupeních upozorňuje britský psychiatr a uznávaný odborník na psychedelika a neurofarmakologii na Imperial college v Londýně – dr. David Nutt – alkohol je nejnebezpečnější a nejvíce devastující droga, jaká vůbec existuje. Lidé pod jeho vlivem ztrácejí schopnost úsudku a vůbec nejsou schopni domyslet souvislosti svého jednání ať už vůči sobě a nebo vůči svému okolí…

A v případě domácího násilí jeho nebezpečnost vynikne obzvláště silně. Velmi mnoho lidí si totiž v sobě nese různá zranění duše, které jim způsobilo jejich okolí a to hlavně v dětství. A čas od času přijdou chvíle, kdy jejich osobnost doslova rozežírá posttraumatický stresový syndrom.

Bohužel tato kultura se přímo topí v alkoholu a vytváří si kolem něj naprosto falešný komerční mýtus o tom, že alkohol vlastně není žádná droga a že vlastně působí veskrze pozitivně. Reklamy propagující alkohol ukazují naprosto vždy pouze šťastné a nejčastěji i krásné lidi v pozitivních situacích, kteří ještě často dávají najevo jak jsou se sklenkou či lahví v ruce “nad věcí” a že alkohol vlastně celkově zvyšuje “šťastnost” a pozitivnost celé zobrazené situace.

Není se tedy co divit, že lidé s těžkými traumatickými zážitky pak hledají pomoc automaticky rovněž v alkoholu – vždyť je přece tak super, každý to “ví”, je to něco naprosto normálního. Kdyby přece s alkoholem byl nějaký problém tak by určitě nebyl legální…

V těchto dnech už jsme ale naštěstí o dost dál než za časů, kdy platilo “just say no to drugs” a vychutnej si naše “báječné pivo” či naši “amazing whisky” – Terence McKenna se do tohoto reklamního nesmyslu občas strefoval na svých přednáškách a doktor David Nutt v tom neúnavně pokračuje…

Díky úsilí Ricka Doblina a MAPS je dnes už bezpečně doloženo na osudech amerických válečných veteránů, kteří se z nedávných válek vrátili s těžkým posttraumatickým stresovým syndromem, že alkohol je zabíjí, kdežto správným způsobem podaná psychedelika je léčí. A stejně tak pomáhá správně provedená psychedelická léčba i jejich nejbližším, kterým celá ta situace také způsobuje velké utrpení…

A takže když se teď vrátíme k problému domácího násilí, které rovněž velice často souvisí s posttraumatickým stresovým syndromem agresora – i když k němu nepřišel ve válečném konfliktu, ale je to následek “výchovy”, kterou prošel – a dáme to do souvislosti s výsledky studií MAPS a tou studií zmíněnou na úplném začátku…

Tak nám z toho vyplývá, že správným způsobem vedená psychedelická léčba by nejen mohla zabránit dalším případům domácího násilí, ale rovněž by nesmírně pomohla obětem tohoto násilí….

https://maps.org/mdma-r…/5327-mdma-assisted-therapy-for-ptsd