V komentáři o semenech Voacanga jsem zmínil, že mohou vyvolat prožitek “základních mužských sexuálních energii černého pantera”. Ono to samozřejmě takhle bez dalšího vysvětlení nedává smysl, takže to chci trochu rozvinout.

Možná, že někomu tohle téma už přijde jako moc “ezo” či moc “mystické”, ale jak opakovaně ve svých knihách píše Stanislav Grof – mystický prožitek se může v psychedelickém tripu přihodit komukoliv, bez ohledu na jeho víru či nevíru v cokoliv.

A zvláště v 50. a 60. letech, kdy všeobecné povědomí o spirituálních naukách bylo ještě poměrně malé, se často setkával s tím, že tripující prožili mystický prožitek vycházející z nauky o níž sami nevěděli vůbec nic.

Proto přidávám i tento článek o “Hieros Gamos”, protože pokud se rozhodnete zkusit milování pod vlivem psychedelik, pak se dříve nebo později s touto archetypální situací setkáte.

Samozřejmě že hned musím dodat – rozhodně nikomu neradím žádné experimenty s psychedeliky. Ale protože vím, že lidé je stejně dělají, tak považuji za důležité upozornit na rizika. A u Hieros Gamos mohou být “energetická rizika” opravdu velká – předpokládám že o riziku sexuálně přenosných nemocí už snad dnes ví každý, takže to už ani nebudu otevírat.

Ale na druhou stranu bych asi měl zmínit, že plnohodnotné prožití rituálu Hieros Gamos předpokládá dokonalé proladění obou partnerů, takže by stejně bylo velice těžké zkoušet ho “jen tak na počkání” s někým koho skoro neznáte… Tento rituál opravdu není o náhodném sexu…

Termín Hieros Gamos – https://en.wikipedia.org/wiki/Hieros_gamos – čili posvátný svazek nebo posvátná svatba, je dnes asi už hodně známý a diskutovaný. Ale ještě před nějakou dobou to mělo punc jakéhosi “tajného a temného okultismu” a i Dan Brown se to ve své “Šifře mistra Leonarda” odvážil v době, kdy tu knihu psal, zmínit jen okrajově. Bohužel pokus o zobrazení rituálu Hieros Gamos ve filmové verzi příběhu byl spíše tragikomický…

Pokud budete chvíli hledat na internetu, tak zjistíte, že existuje obrovská pestrost různých názorů na tento rituál. Každý autor samozřejmě chápe právě tu svou verzi za jedinou správnou. Takže při troše snahy můžete najít nejméně tucet velmi rozdílných “jediných správných” vysvětlení a verzí rituálu Hieros Gamos. Proto tento můj text nijak neaspiruje na žádnou “konečnou pravdu” – jen v něm popisuji prožitky a pocity. Závěr si musí udělat každý sám.

Tématem Hieros Gamos v souvislosti s alchymií a hermetismem se zabýval ve svém díle i Carl Gustav Jung. On to celé pojímal více z pohledu křesťanské mystiky, ale stejný motiv Hieros Gamos můžeme najít i v jiných naukách a tradicích. Například v indické mytologii – Šiva a Šakti se neustále milují a tím vytvářejí celou naší existenci. Nebo v tantrickém buddhismu existuje rituál Yab-yum – https://en.wikipedia.org/wiki/Yab-Yum – ten je také o propojení mužských a ženských energií a kvalit do jednoty.

Zkrátka ve starých náboženstvích a naukách vždy existovalo mystické extatické sexuální spojení mužských a ženských energií. V některých obdobích zřejmě mělo více podobu “kultů plodnosti”, ale podstata byla stále stejná. Pouze v křesťanství bylo toto téma “poněkud” potlačeno, zřejmě kvůli dominujícímu patriarchálnímu přístupu a extatická mystická sexualita byla prohlášena za “nesprávnou” – jedinou dovolenou formou sexuality se stalo plození dětí.

Apropos forma sexuality – jak už jsem zmiňoval v textu “Sexualita a psychedelika”, existují mnohem zajímavější a mnohem mystičtější formy sexuality než dnes téměř výlučné penetrační milování. Pro Hieros Gamos se moc nehodí. Naopak znovu doporučuji “klitorisové milování” – můžete ho provozovat celé hodiny a zažívat při něm silné orgasmy po většinu doby 😉 – https://www.facebook.com/tulak.po.vecnosti/posts/2233132973405049?__xts__[0]=68.ARA53uxpUzqchFVWILJsjzp_0FMz0XeAOwLcyuhoOi7Xt6PsrPYifgOSXv-Q2hx33Z8tZ8fTaP7yEyvTQht2q_SQbcmkYBMM7CQ_du927N6qgAbJRFfUiDZiR1MjySRZDLgYIlQyxw-I3-GJX-WvknGf0Z6v75hTox8fa_lekGttvQevaxZ54DHK5eZjh1bYgLK8T9m9X0CtrJBojqV4j8NgdXqoDhWNZF_7M21dNNko88pQYGPRPnrBzyEogJkMS83LSH2Nde3IzE10HFxZjH6jdMxpZiV1epo4klCwSQmfLavYgCnGYi6euhH09Z_WZuEPJ4QocbC4ZGAAhyeA4ETNgCbw&__tn__=K-R

Rituál může mít různou archetypální podobu – jako milování mezi Bohem a Bohyní, jako milování mezi lidmi – mužem a ženou a nebo jako milování mezi různými přírodními archetypy.

Takže se může stát, že milování v tripu prožijí partneři jako Šiva a Šakti – se vším všudy, včetně vlastní pocitové transformace v dané božstvo. Muž pak například může vnímat, že má modré tělo a může “vidět” ženu jako snědší, ozdobenou mnoha indickými šperky či motivy – jakkoliv to třeba takto v normálním denním vědomí může znít legračně…

Ale pozor, takový prožitek musí přijít sám od sebe, nedá se to “nadiktovat” a už rozhodně není dobré se ho snažit “vynutit”. Můžete pouze vyslovit přání. Pokud vám ale psychedelika tento prožitek darují, pak je to nezapomenutelné a zůstane to ve vás navždy. Je to mystický prožitek opravdu vesmírných rozměrů, protože z milování Šivy a Šakti opravdu vznikají a zanikají celé vesmíry…

A nebo je možno obřad zažít v přírodní podobě – muž pak může prožít nějakou základní přírodně-archetypální podobu jako je např. černý panter. To se obvykle přihodí pokud mezi aktivními látkami použitými pro trip máte i lianu Banisteriopsis Caapi. A abych předešel otázkám – ano, jde to milovat se i pod vlivem “plnohodnotné” směsi ayahusascy, ale chce to přiměřenou dávku a set a setting odpovídající záměru. Čili to nebývá běžnou součástí obvyklého retreatu – ale existuje to…

Partnerka se v takové chvíli nejčastěji stává “matkou ayahuascou” či “matkou přírodou” a celý prožitek má velice silnou “džunglovou” podobu a je to opravdu hodně přířodně-živočišné – je to takový protiklad toho spojení bohů zmíněného výše… 🙂

Je to možno zažít s ayahuascou či s psilohuascou (=Caapi + houbičky) ale netušil jsem, že tento přírodní Hieros Gamos vyvolávají i jiné entheogeny. Proto mě tak potěšilo i překvapilo, že semínka Voacanga takto působí také, ale v trochu jiné – takové afričtější podobě. Byl to úplně nový a zase jiným způsobem obohacující prožitek. Kdo ví – možná, že iboga v přiměřené dávce a s patřičným setem a settingem působí podobně – vzhledem k tomu, že semena Voacanga obsahují ibogain… V knize “Animals and psychedelics” autor píše, že gorily rády tripují s pomocí kořene keře iboga – hmmm, kdo ví k čemu všemu ho používají… 🙂

A nebo může obřad získat více fantazijní podobu, muž se může stát např. “drakem” a žena “dračí bohyní”, či “dračí jezdkyní” apod. Možností je mnoho, jde o nadčasové archetypy, které mohou mít velmi pestré podoby. Je také možné, že takové ty středověké představy o “milování čarodějnice s ďáblem” byly vlastně těžce nepochopené prožitky z rituálů Hieros Gamos. Tehdejší církev se snažila veškeré tyto rituály zcela vymýtit, takže ve svaté horlivosti překrucovali úplně všechno.

Na závěr jsem si ale nechal to nejdůležitější – rituál Hieros Gamos by podle mých prožitků a pocitů měl být o harmonizaci energií, o nastolování rovnováhy. Pokud byste k němu přistoupili s velice silnými osobními přáními a touhami, pak se změní na sexuální magii a můžete tak velice snadno natropit mnoho nedobrého sobě i okolí.

Zvláště silná impulzivní materialisticky zaměřená přání jsou tou nejlepší cestou k tomu, abyste se pak ještě hodně, opravdu hodně dlouho chytali za hlavu a naříkali – tohle jsem přece nechtěl… Nezapomeňte na prastarou pravdu, že “bohové nás trestají splněním našich přání” – obzvláště to platí pro ta přání, která si vynutíme, protože “už déle nevydržíme čekat”…

Ale věřím, že nepropadnete takovým touhám a že – pokud se i přes má varování přeci jen rozhodnete experimentovat – tak prožijete nezapomenulný a láskyplný rituál a třeba to bude jeden z nejúžasnějších prožitků jaké jste kdy měli…