Nevím jak vy, ale já jsem vůbec netušil, že prakticky “za humny” v Maďarsku, historicky ještě relativně nedávno, existovala domorodá šamanská tradice.

Maďaři jsou považováni za potomky ugrofinských národů, které přišly do střední Evropy někdy na přelomu 9.a 10.století a jak se zdá, donesli si s sebou i šamanskou tradici a víru a jejich šamani používali mimo jiné i muchomůrku červenou.

A jako by ani toto ještě nestačilo, wikipedie tvrdí – i když není jasné odkud ta informace pochází – že “v Uhrách” prý existovali tito šamani ještě za vlády Habsburků. Což není tak dávno a nabízí to materiál pro zajímavé spekulace ohledně rozkvětu alchymie v Českém království a jejího násilného potlačení po bitvě na Bílé hoře. Každopádně první dochované etnografické studie o maďarském šamanismu údajně pochází už ze 17.století od Ference Fórise Otrokocsiho, nikoliv až z moderní doby…

V maďarštině se šaman jmenuje “Táltos” [čteno táltoš] – https://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ltos – nebo “Tátos” [tátoš]. Údajně je to odvozené buď od slova “tált” znamenající “otevřít doširoka” – což je nejspíš odkaz na rozšířené vědomí, protože tito šamani “se otevírali světu”. Případně dalším kořenem může být slovo “taitaa” z uralských jazyků, které znamená “vědět, znát” – což přímo odkazuje na evencké slovo “šaman” jako “vědoucí”.

Naprostá většina materiálů o maďarském šamanismu je samozřejmě k dispozici pouze v maďarštině – ale díky automatickým překladačům to už dnes není tak zásadní problém. Našel jsem ale také tuto shrnující studii ve slovenštině – “Výskum šamanizmu v maďarskej etnológii”, autorka Mgr. Zdenka Mechurová, PhD. – https://www.journalofculture.cz/…/1_20…/Vyskum_samanizmu.pdf A dají se tam dočíst neuvěřitelné věci.

Především maďarští etnografové prý v rámci výzkumů maďarské historie podnikali výpravy do sibiřských oblastí Ruska, kde hledali informace o šamanismu a mytologii u národů, které jsou s Maďary nejvíce příbuzné. Takže v maďarštině prý existuje velké množství informací z těchto výzkumů. Autorka ve své studii cituje jen nejzákladnější věci…

“V maďarskej ľudovej slovesnosti sa zachovali informácie o viacerých typoch osobností, ktoré vykazujú šamanské schopnosti. Maďarské predkresťanské náboženstvo malo ústrednú osobu táltosa – šamana, o ktorom sa verilo že môže v extáze cestovať po Vesmírnom strome. Ďalej tu boli osoby, ktoré nemali moc ako táltos, ale vyznačovali sa tiež rôznymi magickými silami a sú to napríklad tudós [tudóš], ktorý mal rozsiahle vedomosti – znalec, mudrc, garabonciás [garabonciáš], ktorý bol čarodejom, a na rozdiel od táltosa robí aj zlo a napokon tzv. regös [regöš], ktorý kráčal počas zimného slnovratu „z ríše mŕtvych do ríše živých“ od domu k domu a spieval piesne, ktoré mali prinášať šťastie a zdravie. … Verilo sa, že chorobu vie odstrániť len človek, ktorý má schopnosť pohybovať sa v svete duchov a démonov.”

“V maďarskej mytológii je kozmológia tvorená stromom siahajúcimi do neba, ktorý spája zem s nebom, svet bohov s ľudským svetom. Jeho korene siahajú až do podzemia. Na tento obrovský strom dokáže vyšplhať len zdatný šaman, aby sa dostal do miesta, kde sídli mesiac a slnko. … Stvoriteľom je boh – Isten (Išten), boh nebies, svetla, vojny a mieru, bojovník proti démonom, ktorý má často podobu orla. Jeho ženský ekvivalent je Boldogasszony [boldog-assoň] alebo Boldoganya [boldog-aňa] (doslovne šťastná žena, šťastná matka, ale v súvislosti s kresťanstvom je to Blahoslavená panna) – bohyňa plodnosti, všepomáhajúca bohyňa.”

Hmmm, musím říci, že jsem opravdu netušil, že sibiřští šamané se vší svou mytologií a obřady – včetně užívání muchomůrky červené – se takto dostali až do samotného srdce Evropy a působili tu zřejmě mnoho staletí, takže se dá očekávat, že jejich přítomnost a aktivity tento prostor zásadním způsobem ovlivnily.

A jen pro vysvětlení – na informaci o existenci maďarských šamanů jsem narazil při hledání materiálů o muchomůrce červené. Takže to vypadá, že maďarské zdroje možná budou mnohem zajímavější než třeba ruské – to se člověk nestačí divit, na co narazí doslova “za humny”… 🙂

A až po napsání tohoto textu jsem našel ještě i tuto českou bakalářskou práci – https://dspace.cuni.cz/…/BPTX_2011_1__0_200886_0_116576.pdf… – takže zde se můžete dočíst více.