Před nějakým časem jsem tu uveřejnil text týkající se potní chýše a změněných stavů vědomí – https://www.facebook.com/eleusinias/posts/538039116804435. Jeden z čtenářů mě v komentáři upozornil, že indiánská potní chýše symbolizuje spirituální smrt a znovuzrození. Proto jsem se začetl do dalších textů o indiánských potních chýších abych o tom něco našel.

Snažil jsem se dopídit nějakých pokud možno co nejvíce důvěryhodných zdrojů a i to se snad povedlo – na amerických stránkách “Akta Lakota Museum & Cultural center”, které se nachází ve městečku Chamberlain v Jižní Dakotě, jsem našel článek věnovaný obřadu “Inipi”, což je prý obřad spojený s potní chýší, který provozují indiáni kmene Lakota – http://aktalakota.stjo.org/site/News2…

Krátký text uvádí, že slovo “inipi” údajně v jazyce Lakota znamená “žít znovu” a rituál v potní chýši přináší očistu nezbytnou k tomu, aby se člověk hledající vizi dostal do stavu pokory a prožil spirituální znovuzrození. V rámci obřadu jsou prováděny modlitby ke všem čtyřem základním elementům – zemi, vodě, ohni a vzduchu.

Vlastní potní chýše byla prý konstruována ze 16 mladých vrb a byla zakryta kůžemi, aby dovnitř nepronikalo žádné světlo. Vstup do potní chýše má být od východu a potní chýše má vlastně tvar a symboliku pohřební mohyly. Ale jak jsem se dočetl jinde – symbolika je zde složitější, protože samotná pohřební mohyla svým tvarem napodobuje břicho těhotné ženy. Pohřební mohyly byly tedy symbolem víry ve znovuzrození. Proto vstupem do potní chýše se účastníci obřadu vlastně navrací do lůna “matky Země”, tedy podstupují spirituální smrt, ale zároveň se tak ocitají v “děloze”, ze které se znovu narodí…

Nově postavená potní chýše musí být nejdříve rituálně očistěna – je k tomu použita rostlina “sweetgrass”, neboli Hierochloe odorata – česky “Tomkovice vonná”. Bylina je uvnitř chýše pálena na dřevěném uhlí osobou, která vede celý obřad “inipi”.

Po vstupu do chýše, ještě se než se donesou horké kameny a uzavře se vchod, se účastníci rozesadí do kruhu a vykouří společně dýmku – obsah dýmky ale nebyl v textu specifikován. Pak jsou doneseny kameny a uzavřen vchod. Kameny jsou polévány, případně jsou použity různé byliny. Během obřadu je prý vchod třikrát otevřen a po chvíli opět uzavřen a při čtvrtém otevření vchodu účastníci obřadu vyjdou z chýše a jsou takto očištěni, přičemž vše nečisté zůstalo v chýši…

Jak dosvědčují svědectví účastníků, správným způsobem provedený obřad potní chýše se správným prožitím veškeré její symboliky, je velice silným prožitkem změněných stavů vědomí…