Jde o 4 týdenní kurs na serveru Coursera. Kurs byl zaměřený na mindfulness tedy vědomou pozornost přítomnému okamžiku. Kurs je autorizovaný Rice University in Houston, USA.

Má název “Foundations of Mindfulness” (Základy systému mindfulness) a vede ho dr. Elizabeth Slator z katedry “Recreation and Wellness”. Celý kurs obsahuje asi 10 hodin video lekcí, různé kvízy a diskuse, a hlavně sdílení zkušeností z praktických cvičení. Krátká esej se píše na konci každého týdne a velká esej na konci celého kursu. Byla to dost intenzivní zkušenost.

Kurs obsahuje tyto mindfulness techniky:

  • body scan
  • breath meditation – meditace na dech
  • sitting meditation
  • unhealthy thinking patterns – identifikace nezdravých vzorců myšlení
  • vědomá pozornost při chůzi se zavřenýma očima
  • vědomá pozornost při běžných denních aktivitách a další