Několik lidí během sdílení hovořilo o tom, že v tripech zažili různé prožitky týkajících se partnerských vztahů. Často se jednalo o dokonalé propojení s partnerem či partnerkou, o spojení jejich společných energií do dokonalé harmonické jednoty. Jeden mladý muž popisoval, že na začátku vztahu se svou přítelkyní v tripu zažil, že tuto dívku velice dobře zná, že ji v předchozích osudech vždy hledal a že ji zase nachází, že je jeho ideální životní partnerkou a že se oba velice dobře navzájem znají a hluboce spolu souzní.

Několik lidí hovořilo o tom, že při milování ve stavu rozšířeného vědomí mají silné prožitky sjednocování archetypálních femininních a maskulinních energií. Jedna žena popisovala, že při milování s psychedeliky vnímá sebe a partnera jako „polarity veškeré existence“ a spolu tak prožívají slučování veškerých protikladů.

Několik žen uvedlo, že byly vychovány velmi „klukovským“ způsobem, takže měly moc mužských energií a že teprve postupně během života musely objevovat a rozvíjet své ženství. Většinou se prý tento problém táhl v rodině po více generací, takže prý jejich matky na tom byly ještě hůře – celý život popíraly svou ženskou stránku, protože k tomu tak byly vychovány.

Oproti tomu jiná žena popisovala, že měla ten problém, že se pořád chovala vůči mužům velice submisivně a bezbranně, jako by doslova lačnila po maskulinních energiích. V jednom hlubokém vnoru pak viděla, že její maskulinní složka je uvězněná kdesi hluboko v nitru. A měla prožitek, že se uvězněním svého „vnitřního muže“ snažila pomstít těm mužům okolo ní, které by ráda potrestala za to, jak se k ní chovali. Ale nemohla to udělat, tak se snažila potrestat alespoň svou vlastní maskulinitu. Ale to jí celkově nesmírně oslabilo, protože její nyní osamocená femininní složka byla najednou proti mužům téměř bezbranná.

Několik žen uvedlo, že ve stavech rozšířeného vědomí opakovaně prožívají často „kosmický orgasmus“ – velice silný sexuální orgasmus čistě energetické povahy. U několika žen také došlo díky těmto stavům vědomí opakovaně k probuzení hadí síly Kundalini. A tento stav pak musely nějakou dobu integrovat.

Jedna žena popisovala, že si v tripu musela léčit svou silně zablokovanou sexuální sílu. Vysvětlovala, že byla takto vychována, její rodiče byli také tak vychováni, celý svůj život velice potlačovali sexuální touhy. Prožila si několik náročných situací v několika tripech, než se dokázala zbavit všech vědomých i podvědomých zákazů a blokád, kterými měla potlačenou svou vlastní sexualitu. Popisovala, že tohle sebe-osvobození vnímala jako velice důležité, protože se obávala, že by stejné „programy“ předávala i svým dětem.

Několik žen ale hovořilo i o tom, že v poslední době cítí „volání rapé“, případně „volání tabáku mapacho“, protože potřebují v sobě uzdravit svou mužskou část, u níž mají pocit, že v minulosti napáchala mnoho špatných věcí. Jedna žena popisovala, že se svou ženskou stránkou je už usmířená, ale muž v ní chce pořád někomu něco dokazovat a mít svou pravdu, takže zjistila, že kromě své „vnitřní holčičky“, musí uzdravit i svého „vnitřního chlapečka“.

Jeden muž popisoval, že při milování v tripu prožili s partnerkou „dokonalý vesmírný orgasmus“ jako naprosté propojení mužských a ženských energií do věčné a nekonečné extáze. Že předtím ani potom už nikdy nic tak silného neprožili, ale zároveň se k tomuto prožitku mohou vracet. Domnívají se, že takto prožili „dokonalý vesmírný obřad Hieros Gamos“.

Na druhou stranu ale poměrně dost lidí také popisovalo, že tripy jim naopak ukázaly neudržitelnost jejich aktuálního problematického partnerského vztahu a že se to později potvrdilo. Jedna žena popisovala, že během tripu na houbičkách měla vhledy do příběhů žen provdaných z rozumu. Prožila smutky a trápení žen, jejichž city nebyly muži naplněny a opětovány a vnímala to jako velice silnou archetypální situaci. A viděla, že ona vlastně směřuje k podobnému vzorci a to ji přinutilo přehodnotit vztah, který měla.

Jiná žena popisovala, že v tripu, ve kterém se snažila přijít na kloub svým problémům ve vztazích, uviděla, že se uzavírá do jakéhosi svého vysněného pohádkového světa, zdánlivě plného lásky, ale že ve skutečnosti v nitru cítí nelásku vůči sobě samé a svému osudu. A vymyslela si, jaký musí být její partner, aby s ním byla „spokojená a šťastná“, ale to samozřejmě nenaplnilo. Ale ona se snažila nadále setrvávat ve svých pohádkových vizích a odmítala se smířit s tím, že by měla mít partnera, který není naprosto ideální a nesplňuje naprosto všechny její vysněné představy. Při integraci těchto prožitků se pak postupně začala smiřovat sama se sebou a začala opouštět své zidealizované vize a naopak se snaží k otázce partnerského vztahu přistoupit velmi otevřeně a bez vynucování si svých představ…

Několik mužů popisovalo své zkušenosti s milováním v psychedelickém tripu. Uvedli, že díky substancím je každé milování jakoby úplně nové a jiné. Jeden z těchto mužů obšírně hovořil o tom, že antické sošky s velkými penisy možná mohou ukazovat symbolické zpodobnění prožitků z milování pod vlivem psychoaktivních látek. Uváděl, že prožil se svou partnerkou několik velice silných milostných spojení, při kterých oba vnímali mužův penis jako „vesmírný most mezi světy“, jako jakýsi obrovský energetický útvar, přinášející impuls pro vznik nového života nebo nového příběhu. Připomínal v této souvislosti indický mytologický příběh hovořící o tom, že Šiva a Šaktí se spolu neustále milují a z jejich spojení vznikají nové vesmíry. Říkal, že přesně takový prožitek s partnerkou měli.