V 60. letech, kdy zkušenosti s psychedeliky byly všeobecně ještě velmi malé, se opakovaně stávalo, že psychonautům, nezvládajícím své tripy, byly lékaři podávány různé uklidňující léky, které razantně ukončovaly rozjetý proces. Vytvořilo se tak mnohdy velké trauma a dotyčný pak měl opravdu problém se s ním vyrovnat. Bylo to tehdy vykládáno jako „důkaz“ nebezpečnosti těchto látek, ale byl to vlastně důsledek sice dobře míněného, ale přesto zcela chybného přístupu k nim. Zdá se, že dnes už je naštěstí situace díky osvětě jiná.

Například informace v databázi PubMed ukazují, že dnes už i mnozí lékaři přistupují jinak k lidem, kteří vyhledají jejich pomoc kvůli tripu, který nezvládají. Pokud takový jedinec není v přímém ohrožení života, tak ho prostě nechají v klidu a pod dohledem jeho zkušenost doprožít. Jako příklad můžu uvést jeden report z této databáze, popisující ženu, která si proti depresi z neznalosti připravila čaj asi ze 100 gramů semen Syrské routy – přičemž rozumná dávka se pohybuje v rozmezí 3 až 10 gramů. Ošetřující lékař ji prostě nechal pod dohledem personálu dokončit tento náročný prožitek a pacientka mohla být později bez problémů propuštěna domů.

Za tímto účelem také organizace MAPS provozuje „Zendo projekt“ www.zendoproject.org, jehož cílem je pomáhat při obtížných psychedelických zkušenostech hlavně na velkých koncertech psytrance a nebo na proslaveném „Burning Man“ festivalu. Tým Zendo tvoří zkušení terapeuté-dobrovolníci a hlavní metodou pomoci je především vytvoření bezpečného chráněného prostoru, v němž mohou „Hosté“ dokončit své prožitky a vyrovnat se s nimi. K dispozici je samozřejmě i medik a v případě akutní nutnosti je samozřejmě „Host“ okamžitě transportován do nemocnice. Ale naprostá většina lidí potřebuje prostě jen bezpečí a porozumění a dostatečný klid na zvládnutí svých prožitků.

Pokud ale tripující cítí, že prožívané zkušenosti nedokáže zvládnout, pak existují různé způsoby, kterými lze i „v polních podmínkách“ dosáhnout alespoň výrazného oslabení tripu. Jedním z nich je například podání glukózy (někdy označovaná komerčně jako „dextróza“). Psychedelické látky totiž výrazně ovlivňují metabolismus glukózy v mozku. A zkušenosti z praxe ukázaly, že podání glukózy v mnoha případech vede ke zmírnění psychedelických prožitků.

Například se takto podle zpráv na internetu osvědčila 100% hroznová šťáva (samozřejmě že jen šťáva, bez alkoholu!). Hrozny totiž obsahují hlavně glukózu. A tak u mnoha lidí dochází po vypití hroznové šťávy k mnohem rychlejšímu „návratu na zem“. V různých „smart-shopech“ je možno koupit přípravky označované jako „trip-stopper“, ale jejich hlavní složkou je většinou glukóza. Někteří psychonauté zřejmě tento postup používají i cíleně, pokud se rozhodnou k opravdu silnému tripu, ale chtějí fázi doznívání účinků zkrátit, například proto, aby si po náročné zkušenosti mohli více odpočinout.