Stanislav Grof a jeho žena Christina působili 14 let v Esalen Institutu v oblasti Big Sur v Kalifornii. Je to místo vpravdě magické, jak můžete vidět na fotografiích na Internetu. Esalen byl založen v roce 1962, ale místo, kde se nachází, má mnohem delší historii. Bohužel bělošská kolonizace východního pobřeží v 18. a 19. století se zasloužila o to, že dnes už máme k dispozici jen legendy a útržky informací zachovaných ve starých dopisech a knihách a různé archeologické nálezy, které je možno interpretovat rozličně. Proto následující povídání berte spíš jako legendu než jako dějepis…

Esalen Institut je kromě svých mnoha alternativních aktivit proslulý také svými termálními prameny. A jak se zdá, právě tyto prameny přitahovaly pozornost lidí v průběhu mnoha tisíciletí. Oblast dnešního Esalenu a jeho okolí prý obývali v minulosti indiáni národa Esselen – od nich je odvozeno i jméno institutu. Ti zřejmě využívali léčivou sílu zdejších termálních pramenů nejméně 3000 let. Svědčí o tom nalezené hroby. Na nedalekém ostrově Santa Rosa se prý dokonce našel hrob starý 13400 roků, takže tato místa zřejmě musela být obydlená relativně brzy po té co předkové dnešních indiánů přišli z Asie.

Zakladatelé Esalenu hovoří o tom, že se v oblasti stýkají 3 druhy vody – slaná oceánská voda, sladká říční voda a termální prameny, takže toto místo zřejmě mělo pro místní národy obzvláštní význam. Na pozemcích Institutu se na různých místech našlo více než padesát starých indiánských hrobů. Všichni ti lidé byli pohřbeni ve fetální pozici, s obličejem směřujícím k moři. Takže toto místo muselo být považováno za posvátné a indiáni zde zřejmě v minulosti vykonávali řadu rituálů.

Na dalších částech pobřeží byly objeveny různé petroglyfy a také jeskyní malby – nejčastěji otisky rukou. Spekuluje se, že tyto otisky možná zanechali adepti procházející nějakým rituálem přechodu, možná rituálem vstupu do dospělosti. Z toho mála, co dnes víme o indiánech národa Esselen různí autoři postupně vykreslili zhruba tento obrázek – byli to zřejmě mírumilovní lidé, kteří se živili hlavně zdejšími plody a dary moře, při svých rituálech zřejmě používali zdejší psychoaktivní rostliny, například divoký tabák, znali léčivou sílu místních termálních pramenů a chodili obvykle skoro nazí.

Pokud se vám zdá, že se tento popis hodí i na obyvatele a návštěvníky dnešního Esalenu, tak máte samozřejmě pravdu. Stanislav Grof opakovaně vzpomínal, že „Esalenští” měli a mají „specifický vztah k nahotě” a koupání v termální vodě si opravdu užívali. A o rituálech s psychoaktivními rostlinami či o holotropním dýcháním není ani třeba mluvit. Jak už jsem uvedl výše, berte tento text spíše jako legendu – ale myslím, že se to hezky poslouchá… Každopádně ti, kdo měli to štěstí, že navštívili Esalen Institut, hovoří o silném „genius loci” – duchu místa této oblasti. A tak má legenda možná nakonec mnohem blíže k realitě než si mnozí myslí…