Psal jsem tu už hodně o použití holotropních stavů vědomí pro léčení různých traumat. Ať už to jsou nezpracované perinatální prožitky či jiná psychická traumata, všechna jsou léčena díky jejich znovu prožití ve stavu rozšířeného vědomí. A tento prožitek má pak úplně jinou kvalitu a přinese mnohem dokonalejší pochopení toho, co se stalo. A tím pádem přestane být původní zážitek traumatizující. Popisoval jsem tu už i mystické a filozofické prožitky, které je možno v těchto stavech vědomí zažít. A řada lidí uvádí, že to byly právě silné spirituální prožitky, zažité v holotropních stavech vědomí, které velice zásadně ovlivnily jejich další život. Mnoho umělců také z prožitků v rozšířeném vědomí čerpá novou inspiraci pro svou další tvorbu. To všechno je dobře známé a lidé, kteří „znají teritorium”, jsou si dobře vědomi těchto způsobů využití holotropních stavů vědomí.

V textech věnovaným těmto tématům se obvykle v těchto souvislostech píše hlavně o stavech navozených pomocí psychedelik. Neměli bychom ale zapomínat, že holotropní dýchání funguje stejně dobře jako psychoaktivní látky. Navíc někteří lidé jsou schopni se dostat mnohem hlouběji do svého nitra právě v holotropním dýchání, protože mají v tuto techniku větší důvěru díky tomu, že mají celý proces více pod kontrolou. Přesvědčil jsem se opakovaně, že „hloubka vnoru” závisí především na důvěře v celý proces a na schopnosti „odevzdat se mu”. Je v zásadě jedno zda jsou stavy rozšířeného vědomí navozeny holotropním dýcháním, psychedeliky či hlubokou meditací. Výzkumy ukázaly, že všechny tyto nástroje uvádí člověka do stejného stavu vědomí. Jediné, co rozhoduje o výsledku, je tak vždy odhodlání tripujícího či dýchajícího bez zábran a bez obav projít celým procesem. Pokud totiž má člověk ze seance niterný strach, pak může velice účinně podvědomě blokovat i velmi silné dávky psychedelik a celou seanci pak může strávit doslova v boji s psychoaktivní látkou a procesy, které vyvolává. A naopak, pokud je člověk velmi otevřený, pak může dosáhnout velice silných vnorů právě v holotropním dýchání.

Existuje ještě jeden aspekt použití stavů rozšířeného vědomí, o němž se běžně tolik nepíše – a to je jejich využití pro řešení složitých technických či vědeckých problémů. Ne že by se o tom obecně nevědělo, naopak, podle toho co jsem četl, tak některé firmy v Silicon Valley v Kalifornii psychedelika k těmto účelům velice cíleně používají. A to ať už formou mikrodávkování pro celkové zvýšení kreativity a nebo přímo k tripům zaměřeným na „rozlousknutí zapeklitých problémů”. A asi jste už slyšeli i o tom, že v USA dokonce proběhl v roce 1966 výzkum zaměřený právě na řešení složitých technických problémů v psychedelickém tripu. Výsledky byly opravdu pozoruhodné.

Jedním z lidí, kteří se na tomto výzkumu podíleli, byl americký psycholog a spisovatel James Fadiman. Ve své knize „The Psychedelic Explorer’s Guide” zveřejnil ukázky z protokolů. Je to opravdu zajímavé čtení. Pokusů se tehdy zúčastnilo celkem 26 lidí různých profesí – 17 inženýrů, 2 matematikové, 2 architekti, psycholog, designer, umělec a 2 manažeři. Účastníci popisovali, že v tripu byli najednou schopni doslova „vidět” kompletní řešení, případně provádět „vědecké experimenty” jen tak v mysli. Netřeba asi dodávat, že výsledky „mentálních experimentů” se pak plně potvrdily v praxi.

Zajímavý je např. případ architekta, který měl navrhnout nový campus na omezené ploše a všechny jeho dosavadní pokusy byly investorem odmítnuty. Popisoval, že v tripu najednou uviděl celé řešení hotové a mohl se v něm mentálně projít a prověřit ho – a asi není třeba dodávat, že toto řešení pak později investor bez připomínek přijal. Fadiman samozřejmě říká, že to není tak, že psychedelika vás naučí třeba architekturu. To nejde, ale umožní vám na problém nahlédnout úplně jinak a podstatně zesílí vaše kreativní schopnosti.

A možná jste už i zaznamenali, že i existovali různí lidé, pro které byly tyto extrémně kreativní stavy vědomí naprosto normální. Jedním z nich byl dobře známý Nikola Tesla a popsal to velmi otevřeně ve svém životopise (http://www.tulakpovecnosti.cz/2019/11/16/nikola-tesla-zrejme-cely-zivot-prozival-neco-jako-psychedelicky-stav-mysli/). Tesla byl schopen v mysli vytvářet celá zařízení a myšlenkově s nimi experimentovat, takže později už jen „hodil na papír” hotové řešení bez nutnosti vytváření prototypů a provádění zdlouhavých a nákladných experimentů. Celé řešení prostě nejdřív vytvořil a odzkoušel ve své mysli.

No a holotropní dýchání může fungovat naprosto stejně. Přesvědčil jsem se o tom opakovaně. Již několikrát se mi stalo, že během seance se mi připomněly různé problémy, které jsem v těch dnech řešil v zaměstnání. Pracuji jako data engineer a databázový administrátor a tak se leckdy potýkám s dosti složitými úkoly. Když se mi tyto záležitosti připomněly v holotropním dýchání, tak jsem prostě nechal seanci jít dál tímto směrem a pokaždé mi to přineslo mnohem hlubší pochopení celé záležitosti a několikrát jsem už takto i „uviděl” správné řešení. Bylo to vždy velmi zajímavé a přineslo mi to pokaždé velkou úlevu. Prostě to byl v danou chvíli pro mě důležitý problém a můj „vnitřní léčitel” rozhodl, že je potřeba se mu věnovat… Musím říct, že mě ta zkušenost vždy doslova nadchla. Holotropní dýchání se díky tomu pro mě stalo velmi důležitou technikou zlepšující kvalitu mého života po všech stránkách. Tak až se budete někdy doslova topit v nějakých složitých problémech, zkuste pouvažovat o možnosti udělat si na ně seanci v holotropním vědomí. Myslím, že budete velice příjemně překvapeni výsledky…