Stanislav Grof po odchodu z Esalenu pracoval mnoho let jako profesor psychologie na Kalifornském institutu integrálních studií (California Institute of Integral Studies – CIIS) v San Franciscu, na katedře Filozofie, kosmologie a vědomí (Department of Philosophy, Cosmology, and Consciousness). Na stejné katedře působí i Richard Tarnas, který je jedním z lektorů nového výcviku „Grof Legacy Training”. Tato univerzita má dosti zajímavou historii a významně ovlivnila životy mnoha lidí a díky jejím aktivitám se v Kalifornii rozvinuly i mnohé jiné zajímavé projekty. Pojďme se tedy krátce podívat na historii této školy…

Oficiálně CIIS slaví 53 let své existence – od vzniku Kalifornského institutu pro asijská studia (California Institute of Asian Studies – CIAS) v roce 1968. Zakladatelem byl indický profesor dr. Haridas Chaudhuri se svou manželkou Binou. Ale Dr. Chaudhuri a jeho žena působili v USA již od roku 1951, kdy tam přijeli na pozvání dr. Frederica Spiegelberga ze Stanford University. Spiegelberg byl profesorem asijských náboženství, pocházel z Německa a před druhou světovou válkou krátce spolupracoval i s C.G.Jungem. Pak ale musel před nastupujícím fašismem uprchnout do USA. Po válce se rozhodl založit v USA novou školu specializovanou na výuku asijských a především indických spirituálních nauk. Proto oslovil indického duchovního mistra Šrí Aurobindo, jestli by mu mohl doporučit vhodného učitele. Aurobindo doporučil právě Dr. Chaudhuri.

Společně v USA založili nejdříve spirituální centrum “Společnost pro kulturní integraci” (Cultural Integration Fellowship – CIF – http://culturalintegrationfellowship.org/). Jeho cílem byla propagace idejí integrálního životního stylu a výuka různých spirituálních praktik. A právě aktivity tohoto centra inspirovaly vznik různých dalších iniciativ, jako například i Esalen institutu, kde Stanislav Grof také působil. Protože ale počet žáků CIF centra stále narůstal, založil dr. Chaudhuri v roce 1968 samostatnou novou školu – CIAS. Tato pak byla v roce 1980 přejmenována na dnešní CIIS. Slovo „integrální” v současném názvu školy má odkazovat právě na tradici učení Šrí Aurobindo a jeho „integrální jógy”.

Možná by proto stálo za to zmínit něco málo i o Srí Aurobindovi. Narodil se v Indii, později vyrůstal v Anglii, do Indie se vrátil ve svých 21 letech a začal pracovat jako úředník ve státní správě. Brzy se ale připojil k hnutí za samostatnost Indie a byl uvězněn. A ve vězení prožil první spirituální vnory a osvícení a později tvrdil, že ve vizích vedl rozhovory se Swamim Vivekanandou, který zemřel několik let předtím. Po propuštění z vězení Aurobindo odešel ze státní správy a vydal se do Pondicherry na jihu Indie, kde založil ashram a vyučoval zde spirituální praktiky a integrální jógu. Zemřel v prosinci 1950, ale svým učením ovlivnil mnoho dalších aktivit a měl řadu pokračovatelů. Například v roce 1968 založila v Pondicherry jeho žákyně Mirra Alfassa (označovaná jako „Matka” – “the Mother”) spirituální ekovesnici Auroville, která existuje dodnes.

Ale vraťme se ke Kalifornskému institutu integrálních studií. Symbolem university je „Šri jantra” – je to nejuctívanější jantra v Indii a představuje symbol celého kosmu a zobrazuje integrální jednotu celé existence a jednotu mužských a ženských energií. Podívejme se ještě i na seznam kateder – objevíme zde mimo jiné: Akupunktura a čínská medicína, Antropologie a sociální změny, Asijské filozofie a kultury, Klinická psychologie, Duševní zdraví ve společnosti, Dramaterapie, Ekologie, spiritualita a náboženství, Expresivní umělecká terapie, Lidská sexualita, Integrální a transpersonální psychologie, Integrální poradenská psychologie, Filozofie, kosmologie a vědomí, Ženská spiritualita… Do života university je možno nakouknout na webových stránkách www.ciis.edu a můžete zde také prolistovat několik čísel univerzitního časopisu „CIIS Today” – https://www.ciis.edu/ciis-news-and-events/ciis-today-magazine a číslo z jara 2018 je věnováno 50 letému výročí založení CIIS.