cyklická meditační óda (Berlín 6. 7. 2021)

byla, jsi a budeš vždy

jsi vše, jež stále trvá,

bez počátku a konce

věčná existence, věčný dech,

věčná energie, věčný rytmus

extáze a klidu

věčná láska jako příčina všeho

tvořící v sobě

projevené i neprojevené, světlo i tmu

časy a prostory fraktálu Příběhů

v oceánu Vědomí

a v něm jednotlivé zářící body

Mě, Nás všech…

spojující se

jako Věčná Nekonečná Zářící Jsoucí

božská, vznešená, prostá, celistvá, vzdálená

na jeden nádech blízká

Já, My všichni… prožíváme

jednotlivé Příběhy nekonečného Fraktálu

v oceánu Vědomí

Ty prožíváš Příběhy Životů Nás všech

Ty jsi v Nás a My jsme v Tobě

Věčná Nekonečná Zářící Jsoucí

věčně žijící, pulsující, dýchající

milující, tvořící, smějící se a plačící, prožívající, přijímající a rodící

Mě, Nás všechny…

jako fraktál Příběhů v oceánu Vědomí

Ty dýcháš věčně v Příbězích Života

v Nás všech, ve Mně…

Já, My všichni …dýcháme věčně v Tobě.

vnímám, dýchám, prožívám

Mě, Nás všechny…

jako fraktál Života v Oceánu Vědomí

a Tebe, Věčnou Nekonečnou Zářící Jsoucí

byla, jsi a budeš vždy

na jeden nádech blízko…