Stejně jako v našich knihách, musím i zde upozornit, že psychedelické látky, o nichž bude řeč v některých textech, jsou v tuto chvíli oficiálně stále ještě označeny jako „vysoce návykové látky, nemající naprosto žádné medicínské využití” a jsou zatíženy hrozbou různých dosti drakonických trestů. Cílem mých textů proto rozhodně není snaha dělat „reklamu” jejich neinformovanému a nezodpovědnému užívání!

Na druhou stranu je ale všeobecně dobře známo, že lidé tyto látky používají a je zároveň pravdou, že jejich užívání je již v posledních letech více méně dekriminalizováno v různých státech, oblastech či městech, takže je zkouší stále více lidí. Taková je prostě realita. A zdá se, že zvláště mezi mladými lidmi jsou zkušenosti s těmito substancemi velice rozšířené. A jsou leckdy považovány až za něco „běžného”, co by „měl zkusit každý”. Bohužel ale informovanost o tom, jak je správně používat, je stále ještě krutě nedostatečná. Proto se tak opakovaně děje velmi nevhodným způsobem, takže si pak lidé mohou snadno přivodit různé závažné problémy, protože jde o látky se silným účinkem na psychiku. Mou snahou proto je zlepšit informovanost o této problematice a varovat před nezodpovědným chováním.

Z dění ve světě je jasné, že se názory na tyto látky rychle mění. Na různých universitách a klinikách již po několik let probíhají oficiální a příslušnými regulačními orgány řádně schválené vědecké výzkumy. A jejich výsledky jasně a opakovaně ukazují, že pokud jsou tyto substance použity správným způsobem v terapeutickém kontextu, mohou být nesmírně nápomocné při léčbě mnoha psychických traumat.

Zdá se tedy, že už jen otázkou relativně krátkého času, než bude psychedeliky asistovaná psychoterapie běžnou součástí klinické praxe. Vypadá to, že v USA bude oficiální terapie podporovaná látkou MDMA dostupná v omezeném rozsahu dokonce již v tomto roce (2021). A výzkum léčby depresí pomocí psilocybinu byl americkými úřady označen dokonce za „průlomovou terapii”, což svědčí o záměru zavést ho co nejrychleji do praxe.

Po světě už proto vznikají první psychedelické kliniky a hovoří se stále více o nutnosti změny protidrogových zákonů. Doufejme tedy, že se již brzy dočkáme mnohem realističtějšího a fundovanějšího přístupu k těmto látkám, než jaký demonstrovaly oficiální instituce v 60. a 70. letech minulého století. Ale je na zodpovědnosti každého z nás, abychom už neopakovali omyly 60. let, kdy došlo k masovému neinformovanému zneužívání těchto substancí s různými negativními důsledky. Je třeba, abychom si k nim a ke stavům vědomí, které vyvolávají, našli podobně „posvátný“ vztah, jaký vidíme u všech starých kultur. Rád bych k tomu přispěl i texty v této knize.

Zároveň ale musím důrazně upozornit, že texty rozhodně nejsou zamýšleny jako návody k terapiím či k čemukoliv jinému! Pokud trpíte jakýmikoliv psychickými problémy či traumaty, pak vás rozhodně varuji před experimentováním jak s psychedeliky tak se stavy rozšířeného vědomí obecně! Ohledně práce s těmito substancemi či se stavy vědomí se obraťte, prosím, vždy pouze na zkušené terapeuty v centrech Holos či Diabasis a nebo kontaktujte Českou psychedelickou společnost!

A ještě musím zdůraznit, že z oficiálního úhlu pohledu nejsem ani psychologem, ani terapeutem, ani „koučem“, ani facilitátorem holotropního dýchání, ani vyškoleným sitterem a ani nikým podobně kvalifikovaným. Nemám v těchto oblastech žádné oficiálně uznávané a formálně uzavřené vzdělání, ani osvědčení, ani certifikáty. Stejně tak nejsem ani šamanem, ani curanderem, ani „medicinmanem“, ani „kouzelníkem“, ani nikým takovým kdo v jakékoliv existující tradici pracuje se změněnými stavy vědomí. K žádnému z těchto titulů se nehlásím a nijak se mě netýkají.

Nicméně jsem v této oblasti nasbíral během let mnoho praktických zkušeností, které si vám touto formou dovoluji nabídnout jako příspěvek do diskuse o těchto tématech. Pokud bych tedy nějaké označení snad považoval pro sebe za příhodné, pak bych si jedině troufal přihlásit se k názvu „psychonaut“ – v tom smyslu jak toto slovo chápali Albert Hofmann či Terence McKenna.

Děkuji vám za pochopení.