Můžete si stáhnout celou knihu v PDF formátu

Předmluva od Josefa
Předmluva od Kateřiny
Věčná Nekonečná Zářící Jsoucí
O naší druhé knize

Upozornění na úvod
Poděkování

Rozšířené vědomí
Spontánní vhledy do rozšířeného vědomí
Mystické prožitky při sportu
I zvířata vyhledávají změněné stavy vědomí
Letové instrukce pro sittery
Letové instrukce pro tripující
Používání holotropních stavů vědomí jako osobní dovednost?
Integrace prožitků
Změny osobních paradigmat
O integraci prožitků z holotropní seance do života

Od rozšířeného vědomí nás dělí pár nádechů a výdechů
Kdy a jak vlastně vzniklo holotropní dýchání
Jak se liší holotropní dýchání od psychedelického tripu
Esalen Institut
Stanislav Grof a jeho působení v Esalen Institutu
Co říká Stanislav Grof k historii holotropního dýchání…
Kalifornský institut integrálních studií
Historické techniky zpěvu a tance jako inspirace pro holotropní dýchání
Eleusinská mystéria – přechodový rituál spirituální smrti a znovuzrození
Prožitky sportovců při běhu se podobají holotropnímu dýchání
Holotropní dýchání není hyperventilace
Holotropní dýchání může pomoci řešit i technické a vědecké problémy
COEX systémy – aneb holotropní dýchání léčí prožitkem
Vzpomínka na mezinárodní workshop holotropního dýchání v Praze
Holotropní kakaové ceremonie
Stanislav Grof jako pokračovatel pražské alchymistické tradice
Volání Jaguára – science fiction román od Stanislava Grofa
Cesta psychonauta – nová dvoudílná kniha od Stanislava Grofa
Cesta psychonauta – listování prvním dílem
Cesta psychonauta – listování druhým dílem

Bazální perinatální matrice
První porodní matrice – vzácné chvíle splývání s oceánem a vesmírem
Druhá porodní matrice – past, z níž není úniku
Druhá porodní matrice táhnoucí se napříč generacemi
Třetí porodní matrice – fascinace katastrofami a konflikty
Třetí a čtvrtá porodní matrice – o vztahu k problémům, orgasmu, smrti a světu
Ještě pár dalších vzpomínek na prožitky při porodech

Prožitky v holotropním vědomí
Osvobozené emoce a kosmický smích
Zážitky z jiných životů
Proč vlastně někdy účastníci seancí zvrací
Ježíš a bodhisattvové
Ježíš jako velký šaman
Poslední večeře v Pompejích
Nejdřív hippies a pak Atlantida
Otisky dávných extatických uměleckých prožitků
Vzpomínka na Pythii
Lidské oběti
Obyčejná neobyčejnost běžného vědomí
Jak se cítí mořská pěna
Z Nicoty do Existence a tak stále dokola
Jak nahoře, tak dole
Archetypy a archetypální situace
Femininní a maskulinní princip
Já jsem tvůj Stín, tak pozvi mě dál…
Archetypová astrologie – rozdíly mezi jednotlivými ročníky ve škole
Prožitky květin v rozšířeném vědomí

Rozhovory o holotropních zkušenostech
Co bylo cílem těchto rozhovorů
On-line tripování a sitterování
Kvalitativní mapování prožitků
Různé způsoby navození rozšířeného vědomí
Nutnost správného setu a settingu
Otázka záměru tripu
Není dobré do průběhu tripu jakkoliv zasahovat
Spontánní prožitky rozšířeného vědomí jsou poměrně časté
Pozitivní změny v životě po prožitcích rozšířeného vědomí
Negativní zkušenosti s antidepresivy a protidrogovou propagandou
Myšlenky na sebevraždu
Léčba alkoholismu pomocí prožitků v rozšířeném vědomí
Nezbytnost přímých autentických prožitků
Skutečná práce přichází až po tripu
Berličky neexistují
Holotropní dýchání
Prožitky umírání a smrti
Inflace ega a smrt ega
Velká kosmická hra
Řešení problematických vztahů s rodiči
Nezpracované utrpení minulých generací
Práce s vnitřním dítětem
Prožitky Ježíše Krista a jeho života a utrpení
Psychospirituální krize
Zkušenosti s pobyty ve tmě
Prožitky osvícení
Harm reduction, záměny látek a práce sittera
Ceremonie, rituály a vision questy
Sdílená telepatie
Temnota, Stín a zlo nejsou totéž
Ne každý je připravený na transpersonální prožitky
Psychedelika a umění
Psychedelika a vědecké poznání
Psychedelika a duchovní nauky a spolky
Intenzivní prožívání ve snech
Zpětné skládání osobnosti po odeznění hlavní části tripu
Hrnčířina jako duchovní cesta
Prožitky rozšířeného vědomí při přirozených porodech
Práce s traumaty před porodem
Prožitky Matky Přírody
Sexualita, partnerské vztahy, femininita a maskulinita
Psychedelické euforické účinky ultrafialového světla
Traumata dětí oddělených od matky
Prožitky strachů
Prožitek zvuku při početí a smrti
Epidemie narcismu, tvrdosti a komplexu méněcennosti
Konopí je nepochopená a znásilňovaná látka
LSD je patrně nejrozšířenější české psychedelikum
MDMA je nedoceněná terapeutická a psychedelická látka
Pervitin a kokain jsou pro psychonauty k ničemu
Psilocybinové houby
Magic truffles
Červená muchomůrka
DMT
Bufo alvarius
Ayahuasca
Ketamin
Šalvěj divotvorná
Substance raději nemíchat
Léčivý vliv nahoty
Inspirace Carlosem Castanedou
Prožitky energií a entit
Prožitky Stínu
Prožitky polo-Stínu
Snaha o pochopení bolesti v ženském srdci
Léčení a léčitelství
Můžeme si odnést jen zkušenosti a prožitky

Transformační psychospirituální krize 2020 – 2021
Odhalující se projekce a očekávání
Zažíváme konec starých archetypů a paradigmat?
Světice a dračice aneb některé ženy zažívaly velice silné vnitřní procesy
Někteří lidé zřejmě prožili „rituál přechodu” či „šamanské zasvěcení“
Zažíváme stále větší probouzení emocí a empatie?

Věk rozšířeného vědomí
Negativní stavy vědomí si ale leckdy navozujeme dost aktivně
Různé aktivity vyžadují různé stavy vědomí
Nedokážeme trvale přebývat v rozumovém denním vědomí
Klasický školský systém učí lidi pasivitě, podmínečné lásce a hierarchii
Léčba narušeného chápání sebe-hodnoty a sebe-lásky
Psychedelika sama o sobě nemají jednoznačný a zaručený účinek
A co mikrodávkování – funguje a nebo nefunguje?
Psychedelika mohou pomoci navodit velmi rozdílné stavy vědomí
Bad trip
Erotický stav vědomí
Psychicky zaměřený léčebný stav vědomí
Fyzicky zaměřený léčebný stav vědomí
Channeling a osvícení
Jak na psychedelika reaguje člověk, který neví, že mu byla podána?
Zlatá střední cesta při aktivní práci se stavy vědomí
Není tolik důležité jak se budeme dostávat do rozšířeného vědomí
Rituál jako cesta k zesílení záměru a touhy po vlastní změně
Bezpečné prostředí pro psychedelickou zkušenost
Propojení přístupů Stanislava Grofa a Carla Rogerse
Myšlenky Carla Rogerse
Síť vzájemného sdílení
Korektivní zkušenosti objímání a vzájemného krmení

Závěr
Civilizace na rozcestí

Můžete si stáhnout celou knihu v PDF formátu