Stanislav Grof ve svých knihách opakovaně píše, že jsme se jako kultura ocitli na rozcestí. Mnoho desítek let jsme si namlouvali, že jsme ti nejvyspělejší, nejchytřejší a nejrozumnější. Ale přitom způsob, jakým se chováme k naší naši vlastní planetě a k sobě navzájem svědčí o pravém opaku. Planetu i naše lidské společenství devastujeme neuvěřitelným tempem mnoha způsoby. A to vše ve jménu moci, majetku, osobního významu. Tedy ve jménu svého malého lidského ega, jenž je pro nás tím nejdůležitějším středobodem našeho vědomí. A považujeme ho za nejdůležitější hodnotu v celém vesmíru…

Stanislav Grof také zavedl do psychiatrie pojem „psychospirituální krize”, při níž lidé prochází velkým vnitřním přerodem, při němž jsou nuceni opustit své dosavadní omezené názory a postoje a podstatným způsobem mění svá dosavadní paradigmata. Ale neděje se to jen jednotlivcům – celá naše civilizace se nyní zmítá právě v takové velice hluboké celoplanetární psychospirituální krizi. Zažíváme těžkou krizi všech hodnot a „smyslů” existence, ale jak prý kdysi řekl Albert Einstein – žádný problém se nedá vyřešit stejným způsobem myšlení, který vedl ke vzniku tohoto problému. Tedy – musíme se naučit „myslet jinak”, „prožívat jiné vědomí” pokud chceme opravdu vyřešit problémy, které jsme si sami vytvořili.

Momentálně ale jako kultura hlavně bypassujeme – prahneme po krásných prožitcích, prahneme po zábavě, prahneme po stále něčem novém. Hlavně abychom nemuseli myslet na nic „špatného”. V podstatě nám v poslední době už nezbývá než jen bypassovat a snažit se nevidět pravdu. Naše společná psychospirituální krize už je tak obrovská, že už se nedá „utlumit zpět do normálu”… Na palubě našeho společného Titaniku se v luxusních salonech možná ještě nerušeně tančí, ale stále více lidí už chápe, že přišel čas pohlédnout pravdě do očí a hledat cesty ven z této veliké krize.

Stanislav Grof neustále upozorňuje, že je na čase začít používat holotropní stavy vědomí, protože to bylo právě běžné „rozumářské myšlení“, které nás do těchto problémů dovedlo. A opakovaně jsme se přesvědčili, že tento omezený typ myšlení není schopen najít lepší cestu… Ale i práci s holotropními stavy vědomí se musíme nejdřív naučit. V této naší knize jsme se pokusili načrtnout, jak by to v praxi možná mohlo vypadat…