“Ty roky, kdy jsem se zabýval vnitřními obrazy,
byly nejdůležitějším obdobím mého života.
Všechno ostatní se od toho odvíjí.
Byla to prima materia pro mou celoživotní práci.”
(Carl Gustav Jung o své Červené knize)

Kateřina i já obdivujeme Červenou knihu Carla Gustava Junga. Je plná vysoce symblických textů i fascinujících obrázků, v nichž Jung zpodobnil své vize. Při našich procesech v rozšířeném vědomí jsme mohli prožít mnoho podobných vizí, včetně těch výrazných metalických barev, které se Jung zjevně také snažil do svých kreseb vložit. 

Stejně tak texty Jungovy Červené knihy jsou pro nás úchvatné a nesmírně inspirativní. Asi úplně nejvíce mě osobně oslovila část, kterou Jung jako jedinou zveřejnil ještě za svého života – a to je útlá knížečka “Sedm promluv k zemřelým”. Je to vlastně celá kosmologie Velkého Vědomí sepsaná do hluboce symbolických obrazů. 

V této naší třetí knize najdete samé takové metaforické texty, nějakým způsobem rezonující s Jungem. Nepovažujeme se za “Jungiány”, ani se nesnažíme k němu nijak připodobňovat. Ale zároveň nemůžeme zapřít, že jeho úvahy a kresby jsou pro nás hlubokou inspirací a jakýmsi průvodci na cestě. 

I když z hlediska těch, co se v Jungovi opravdu dobře vyznají, jsme jednoznačně “kacíři”. Nezačali jsme naši cestu do hlubin vědomí a podvědomí “studiem Junga”. Osud nás zavedl rovnou na cestu prožitků v rozšířeném vědomí a teprve později jsme se dostali k Jungovým textům. A při jejich čtení jsme získali dojem, že jsme zažili ledacos z toho, o čem Jung mluvil a psal… 

Také jsme ale zároveň pochopili, jak velice těžké je snažit se tyto komplexní vjemy popsat obyčejnými slovy. Slova jsou vždy omezená a každý je může chápat trochu jinak. Proto existují různé “výklady Junga”. Asi by bylo lepší to všechno především prožít a ledacos by pak byl zřejmější…

O mnohých tématech se navíc hovoří velmi obtížně i proto, ze značně překračují hranice “možného” a “racionálního”. A to je v dnešních časech pro některé lidi docela velký problém. Je to také důvod, proč se mnoho lidí zdráhá mluvit o takových “hraničních“ prožitcích z tripů či holotropního dýchání. 

Právě proto vám chceme nabídnout přesně takové prožitky jako naši “Červenou knihu mystérií Velkého Vědomí”… Není naším cílem vás ohromovat, ani se nechceme s nikým poměřovat. Nesnažíme se ani šířit nějaké “neotřesitelné veliké esoterické pravdy” a rozhodně ani nevymýšlíme nějakou vlastní eso-nauku. 

Snažíme se jen více či méně poeticky popsat poučné prožitky, které jsme si přinesli z našich vnorů do rozšířeného vědomí… Prostě jen cítíme potřebu sdílet je s lidmi, kterým synchronicity tuto knihu přinesou do rukou… Rozhodně nejsme těmi, kteří “opravdu vědí, jak to všechno je”. Hledáte-li “jediné správné názory”, tak ty v naší knize opravdu nejsou…