Rozšířené vědomí chápu jako něco, co k nám lidem neodmyslitelně patří. Vždy jsme ho vyhledávali a stále vyhledáváme, nebo dokonce cítíme bytostnou touhu po těchto stavech. Vnímáme jeho hloubku, celistvost, propojení s dalšími lidmi, s předky, se zvířaty, s přírodou, s energetickými bytostmi, se svým větším vnitřním já, se zdrojem života… Tohoto spojení si lidé vždy vážili a kultivovali jej a své tělesné i duševní zdraví udržovali také díky němu. Rozšířené vědomí k nám patří i dnes, a jakoby tato bytostná potřeba byla nyní ještě větší a naléhavější než kdy jindy. Jako kdyby na nás dokonce cosi „ťukalo” i z druhé strany a usilovalo o spojení…

Mnozí lidé zažívají v posledním roce nějakou formu osobní krize. Nečekaně a spontánně se z hlubin nitra vynořují nezpracované a zapomenuté prožitky, vzpomínky a emoce. Vnímáme, že za naším běžným prožíváním reality je něco víc. Přírodní národy tyto transformační procesy znaly a vážily si jich. Ať už se jednalo o šamanskou nemoc či osobní rituály přechodu. Člověk, který něco takového zažívá, potřebuje tímto procesem projít, aby prožil narození nové osobnosti, s novými vlastnostmi a schopnostmi. Podobně i celé lidstvo prochází takovou již opravdu zřetelnou krizí a přerodem. Forma i obsah mnohého z našich životů ztrácí smysl, přestává fungovat. Můžeme to ignorovat či dokonce potlačovat? Můžeme se držet toho starého a osvědčeného? A nebo tím prostě musíme projít? Otevřít oči, mysl, srdce, vědomí? Zvládneme to? Jak se díky tomu změní svět a naše společnost v blízké i vzdálenější budoucnosti? Na všechno toto jsme se pokusili reagovat v této naší druhé knize…

Moje obrazy zveřejněné v první knize měly velký ohlas. Nechtěla jsem se opakovat a chtěla jsem této nové knize dát trochu jinou grafickou podobu. Proto jsem se rozhodla vytvořit úplně nové ilustrace, tentokrát především akvarely. Byl to velký projekt, který mě velmi pohltil a tak jsem kvůli němu na nějaký čas přerušila i všechny své ostatní výdělečné činnosti. Ilustrace jsou zobrazením mých vhledů, prožitků, naladění na témata knihy, niterných procesů, které při práci na ní vyvstaly, snů a vizí… Doplnila jsem i reprodukce nových obrazů, a těch, které nebyly v první knize. Doufám, že vám zpříjemní četbu a budou pro vás inspirativní. Pro zájemce je na konci knihy rejstřík všech ilustrací – mnohé z akvarelů i obrazů jsou dostupné ke koupi.

Na závěr chci ještě poděkovat mému muži Josefovi za jeho lásku, pochopení, nadšení, empatii, pracovitost a odvahu, se kterými se do témat knihy pustil a se kterými se věnoval a věnuje rozhovorům a sdílení s lidmi. Cítím hlubokou vděčnost za to, že můžeme prožívat život a Světy Vědomí společně…

Kateřina Machytková
Berlín, září 2021