Od oficiálního objevu LSD v dubnu 1943 a od zveřejnění informace o existenci psilocybinových hub v květnu 1957 prošla naše západní civilizace velmi krušnou a trnitou cestu ve snaze vyrovnat se nějakým způsobem s faktem existence látek rozšiřujících vědomí. Ne že bychom předtím vůbec neznali substance měnící vědomí. Alkohol používáme již po staletí, jenomže tahle látka rozšiřuje vědomí jen ve velmi malých dávkách. Při větší konzumaci ho naopak stále radikálněji omezuje a při častém nadužívání se toto zúžení vědomí zřejmě stává permanentním.

Na konci 19. století jsme sice díky zkoumání kaktusu peyoté objevili meskalin, ale oficiální věda ani po desetiletích jeho testování nebyla schopná ho nijak rozumně použít. Jedním z mála, kdo pochopil, jaký účinek tato látka má a jak se dá využívat, byl patrně britský „magick” Aleister Crowley. Bohužel zřejmě ale nenašel odvahu či odhodlání plně zveřejnit své poznatky a zkušenosti s touto látkou. I když ji podle dochovaných informací zřejmě používal poměrně ve velkém. A to ať k hledáním odpovědí na otázky, či k zasvěcovacím obřadům v různých okultních spolcích a nebo pro získání obdivu a samozřejmě finanční podpory bohatých lidí, lačnících po neobvyklých prožitcích…

Kdo ví, možná, že kdyby Crowley své zkušenosti a objevy vhodným způsobem zveřejnil, tak by se pozdější „psychedelické dějiny” ubíraly trochu jiným směrem. Byl totiž zřejmě i první, kdo pochopil smysl setu a settingu a používal při svých pokusech zřejmě i řadu domorodých šamanských praktik. Možná, že kdyby tyto jeho poznatky byly ve správný čas dostupné dalším zájemcům, nemuseli by pak různí lidé v 50. a 60. letech ohledně psychedelik tolik tápat. Timothy Leary a další později pochopili, čím že se Crowley zaobíral. Ale došli k tomu až po různých vlastních omylech…

A tak musel z „alchymistické Prahy” přijít jiný „šaman a magikus” – psychiatr Stanislav Grof. Byl to právě on, kdo vykonal neuvěřitelnou práci v oblasti výzkumu psychedelik a stavů rozšířeného vědomí. A když pak už později nemohl kvůli nesmyslným politickým zákazům pokračovat v dalších výzkumech, byl to opět on a jeho žena Christina, kdo vytvořili metodu holotropního dýchání a otevřeli tak lidem cestu do rozšířeného vědomí i bez chemických látek. Ukázalo, že od rozšířeného vědomí nás opravdu dělí jen pár nádechů a výdechů…