V srpnu 2019 byla na velké akci v San Franciscu představena veřejnosti nová dvoudílná kniha Stanislava Grofa „The Way of the Psychonaut” (Cesta psychonauta), která má podtitul „encyklopedia for inner journeys”, tedy encyklopedie pro vnitřní cesty, pro vnitřní sebeobjevování. Kniha vznikla díky velké sérii videí, které Stanislav Grof natočil pro web „The Shift Network” a představuje obšírné shrnutí jeho zkušeností z více než šedesátileté práce s psychedeliky a holotropním dýcháním. V některých kapitolách sice použil za základ texty ze svých dřívějších knih ale dosti zásadním způsobem je obohatil a rozvinul a tak se čtenář dozví mnoho nových zajímavých informací, z nichž leckteré jsou nejspíš zveřejněné úplně poprvé. A také obsahuje mnoho zcela nových textů, které nenajdete nikde jinde.

Co mě osobně ale nejvíce nadchlo, je úplně nový tón a nálada těchto nejnovějších knih Stanislava Grofa. Z jejich stránek na mě doslova sálá mladické nadšení a velký entuziasmus. A na různých místech textů se Stan Grof opravdu upřímně raduje z nových možností, které se poměrně nečekaně rozevřely díky psychedelické renesanci, jíž jsme svědky v posledních letech. Z jeho starších knih jsem totiž místy pociťoval niterný smutek nad tím, že výzkum holotropních stavů vědomí a jejich léčebné využití byly znemožněny nesmyslnými politickými rozhodnutími a byrokratickými obstrukcemi a právními sankcemi z nich plynoucích. Měl jsem tedy z jeho starších textů vždy pocit, že by mohl čtenářům sdělit mnohem více ze svých zkušeností, ale raději se držel zpátky.

To se ale nyní v „The Way of the Psychonaut” radikálně změnilo. Cítím z nich opravdu upřímnou snahu předat současným i budoucím psychonautům co nejvíce zásadních informací a poznatků, protože se zdá, že nyní bude konečně možnost navázat na to dobré, co přinesl psychedelický výzkum v 50. a 60. letech a dále to rozvíjet. A nejspíš se také nyní dostane mnohem větší pozornosti a rozšíření i holotropnímu dýchání, protože je to geniálně jednoduchá a velmi široce použitelná metoda navození holotropních stavů vědomí.

Obě knihy jsou dosti obsáhlé, první díl má zhruba 400 stran, druhý asi 350 a jsou doslova napěchované informacemi. Takže už nyní, po jejich prvním přečtení, jsem si zcela jistý, že se k nim budu ještě mnohokrát vracet a že mi poskytnou hodně inspirace a podnětů do dalších let. Kapitoly totiž kromě popisů zkušeností a prožitků a objasnění mnoha vzájemných souvislostí různých témat, obsahují i množství odkazů na díla jiných autorů a také mnoho námětů a úvah pro další hledání či budoucí výzkum.

Osobně tedy věřím, že obě tyto knihy se stanou nejdůležitější četbou pro každého, kdo se bude chtít nějakým způsobem více zabývat holotropními stavy vědomí. Centrum Holos vydalo český překlad těchto knih, takže, pokud nevládnete dostatečně angličtinou abyste si užili originální verzi, tak vám ale rozhodně doporučuji sáhnout po českém vydání. Tyto knihy totiž podle mého názoru představují doslova „bibli” pro každého, kdo se chce věnovat zkoumání mystérií našeho nekonečného „vnitřního vesmíru”.

Je také vysoce symbolické, že obě knihy vydala v USA nezisková organizace MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), která již mnoho let neúnavně rozvíjí aktivity, jejichž cílem je legalizace psychedelických látek pro terapeutické využití. Jak určitě víte, v současné době MAPS finišuje poslední fázi výzkumů léčebného využití MDMA v terapii posttraumatického stresového syndromu a zdá se, že tato metoda bude brzy povolena pro využití v běžné klinické praxi. S tím souvisí i nový výcvikový program „Grof Legacy Training”, jehož cílem je vzdělávání budoucích transpersonálních a psychedelických facilitátorů a terapeutů.