V „psychonautických kruzích“ se můžeme často setkat s informacemi o tzv. MAO inhibitorech. Jsou to látky, které snižují aktivitu enzymu monoamino oxidáza v našem těle, čímž v některých případech vůbec umožní, aby psychedelická látka mohla účinkovat – tak je to například v případě ayahuascy. V dalších případech prodelší a zesílí účinek jiných psychoaktivních látek – a zdá se, že jejich účinek i celkově zpomalí. Psychedelické prožitky pak nejsou tak rychlé a zahlušující a tripující má více času je vstřebat a pochopit.

Monoamino oxidáza je náš přirozený enzym, který jak název říká, způsobuje odbourávání mono aminových sloučenin. Díky němu tak na jednu stranu můžeme konzumovat některé potraviny bez toho, aby nám způsobovaly zdravotní problémy. Jde o potraviny obsahují především tyramin – a těch je v naší běžné stravě poměrně hodně. Na druhou stranu tento enzym také odbourává naše přirozené neurotransmitery, jako například serotonin – cílem je zřejmě udržet správnou rovnováhu těchto látek v mozku.

Existují dvě formy tohoto enzymu, A a B, každá má trochu jiné účinky a inhibitory tohoto enzymu se používají v medicíně již velmi dlouho jako léky proti depresím. Snížením aktivity MAO se totiž „prodelší život“ serotoninu a tím pádem lidé neupadají do depresí. Nově se také zkoumá použití MAO inhibitorů pro léčbu Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci. A zdá se, že výsledky jsou velmi pozitivní. Také se zkoumá použití MAO inhibitorů u dětí, které mají problémy s hyperaktivitou.

Tento enzym ale také způsobuje, že pokud bychom snědli či vypili něco, co obsahuje DMT, tak se tato látka okamžitě v těle rozloží a proto její psychoaktivní účinky vůbec nepocítíme. Aby orálně podané DMT vůbec mohlo fungovat – jako v případě nápoje ayahuasca – je nezbytně nutné smíchat ho s nějakým MAO inhibitorem. V ayahuasce je zdrojem inhibitorů liana Banisteriopsis Caapi. A na blízkém Východě zřejmě k tomuto účelu používali Syrskou routu (Peganum Harmala).

Zdá se také, že MAO inhibitory se vyskytují také v tabáku a kouřením se dostávají do organismu, kde pak zřejmě působí proti depresím. To může být také jeden z důvodů, proč kouření vyvolává tak silnou závislost. Také se MAO inhibitory zřejmě vyskytují v kávě a posilují tak účinek tohoto nápoje. Nově se také zjistilo, že tyto inhibitory jsou přítomné i v psilocybinových houbách a možná i v meskalinových kaktusech.

Mnozí psychonauté experimentují s MAO inhibitory, ať už z Caapi nebo ze Syrské routy. Pokud tak činí, tak potom ale musí dbát na správnou stravu, i když inhibitory z těchto rostlin působí jen krátkodobě, v řádu hodin, maximálně dnů – podle dávky. Platí pak pro ně, byť i jen po několik dnů po tripu, ale stejná omezení, jako pro pacienty užívající tyto látky proti depresím. Dokud účinek trvá, musí se vyhnout potravinám obsahujícím tyramin – jako je například avokádo, ořechy, přezrálé banány, zrající sýry, některé druhy uzenin, fermentované sojové výrobky a další.

Na internetu je o tom možno najít hodně textů a opravdu je potřeba jim věnovat náležitou pozornost. Jinak totiž může tyramin způsobit nebezpečné zvýšení krevního tlaku a také silné migrény. Také při dlouhodobém užívání MAO inhibitorů může hrozit takzvaný „serotoninový syndrom“ – což je stav způsobený nebezpečně vysokou hladinou serotoninu a může způsobit až koma či potenciálně až smrt. Takže neuvážené experimenty se nemusí vyplatit…