Tohle je hodně zajímavá otázka a nutno říci, že zatím o rozdílech působení psychedelik u mužů a u žen skoro nic nevíme. Zdá se, že žádná specializovaná studie na toto téma zatím neexistuje. Téma bylo zkoumáno pouze okrajově, jako součást jiných výzkumů. Například v rámci studie účinků MDMA v Heffter Research Institute se zjistilo, že MDMA působí na ženy intenzivněji než na muže.

Důvodů je zřejmě více. Ač je to v dnešní silně maskulinně orientované kultuře velice často přehlíženo, ženy jsou přeci jen biologicky hodně jiné než muži. Výše zmíněná studie uvádí, že MDMA výrazněji působí u žen na hladinu serotoninu, než u mužů. Ale to je tak vše, co se zatím ví najisto. Ženy jsou sice velmi často nejdůležitějšími „pracanty“ v oblasti psychedelického výzkumu, ale nejčastěji zůstávají v pozadí a výsledky studií obvykle zpracovávají a také publikují muži. Chtělo by to nějaké studie nebo přímo celé centrum zaměřené specificky na tuto otázku. Je např. velice pravděpodobné, že jiné spektrum hormonů u žen než u mužů a především periodicita změn hladin těchto hormonů u žen zcela určitě ovlivní i působení psychedelik. Ale jakým způsobem, o tom můžeme zatím jen spekulovat.

Je tady ale také další faktor, který jsem tu už rozebíral na předchozích stranách a to jsou rozdíly ve fungování mozku u mužů a u žen. A tyto rozdíly jsou dnes už i vědecky doložené. Také jsem tu už probíral i výzkumy, které ukázaly jak obecně psychedelika ovlivňují mozkovou aktivitu – ukázalo se, že psychedelika, kromě toho, že utlumí aktivitu tzv.“klidové sítě“ zodpovědné za naše prožívání ega, především více zaktivují mnoho dalších mozkových center a vytvoří mnoho nových dočasných propojení mezi nimi. A mozek pak funguje mnohem komplexněji než obvykle a člověk je pak schopen nově nahlédnout různé problémy a všimnout si souvislostí, které mu předtím unikaly.

Když tyto informace propojíme, tak z toho vznikají zajímavé otázky a podněty. Především se zdá, že běžná aktivita mozku u žen má mnohem blíže k „tripujícímu mozku“, než jak je tomu u mužů. Stejně silná dávka psychedelik tedy možná u ženy způsobí daleko intenzivnější trip než u muže, ale svou roli tu budou hrát i aktuální hladiny hormonů, které mohou trip u ženy výrazněji ovlivnit. Tento daleko intenzivnější trip u žen na stejné dávce může až vést k domněnce, že ženy hůře zvládají psychedelika. Aneb jak ukazují některé statistiky – ženy častěji vyhledávají pomoc kvůli problematickým tripům.

Dále to vypadá, že při uvážlivém dávkování by mohl být „psychedelický stav mysli“ něčím, v čem se ženy dokážou mnohem lépe vyznat, než muži. Ostatně historie nám dochovala mnoho informací o ženách-čarodějkách používajících různé psychoaktivní byliny. Mohlo by to ukazovat na to, že to byla v minulosti doména především žen – možná právě proto, že se v „hyperprostoru“ dokážou nejspíše lépe orientovat než muži protože i za normálního vědomí k němu mají blíž.

Také už jsem tu rozebíral, že srovnání mozkové aktivity nejspíše vysvětluje, proč muži obvykle vnímají alkohol pozitivně, kdežto na ženy má psychologicky mnohem více devastující účinek. Alkohol totiž, jak se podle výzkumů zdá, celkově „zužuje“ přemýšlení, protože v zásadě přerušuje aktivitu mozkových propojení, takže myšlení pod jeho vlivem je ještě úžeji zaměřené než za normálního stavu a člověk pod jeho vlivem tak není schopen domyslet souvislosti svého konání. Ale tohle je natolik blízké normálnímu stavu fungování mozku u mužů, že to zřejmě vysvětluje, proč mužům – alespoň podle jejich tvrzení – dělá alkohol tak dobře. Na druhou stranu pokud alkohol u žen způsobí zúžení jejich přemýšlení, dostanou se pak do stavu, který je jim vlastně bytostně cizí a jejich chování to těžce poznamená.

Toto všechno jsou samozřejmě jen spekulace, ale každopádně můžeme očekávat, že v oblasti výzkumu látek ovlivňujících vědomí nás čeká ještě mnoho dobrodružství a mnoho zajímavých objevů.