Expanded consciousness

Exploring human consciousness is a fascinating adventure that takes us beyond the boundaries of...

Denial of traumas…

“If that guy doesn’t provide some quick and easy instructions on how to get rid of...

Změny osobních paradigmat

Slovo paradigma označuje systém názorů, soubor vzorců myšlení, které jsou v daném čase v určité...

Integrace prožitků

O integraci jsem se už více rozepisoval v naší první knize „Probouzení se do Velkého Vědomí”....

Rozšířené vědomí

Zkoumání lidského vědomí je fascinující dobrodružství, při kterém se dostáváme opravdu až za...

Entusiasmus, extáze a intuice

V běžné řeči stále používáme mnoho slov, která mají mnohem zajímavější kořeny než si často vůbec...

Antická časoměrná poezie

Toto je velice zajímavá umělecká forma, která má rovněž velký vliv na stav vědomí, ale dnes už je...

Loading